This entry was posted in O.L.I. edukacije, Upravljanje emocijama

Edukacija “Upravljanje emocijama”

“Upravljanje emocijama” – Trening emocionalnih kompetencija

Edukacija je akreditovana kod UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) u okviru O.L.I. psihodinamskog integrativnog pristupa. Vodi do sertifikata trenera emocionalnih kompetencija i upravljanja emocijama. Sati s ove edukacije priznaju se i u okviru edukacije iz O.L.I. edukacije iz savetnovanja, psihoterapije i koučinga.

NAČIN RADA:

Edukacija je fokusirana na sticanje praktičnih vestina prepoznavanja, razumevanja i upravljanja emocijama. Uključuje mnogo praktičnih vežbi i efikasnih postupaka za ovladavanje tehnikama i veštinama za upravljanje emocijama. Zasnovana je na teorijskim postavkama dubinske psihologije i na metodima različitih terapijskih pravaca (REKBT, Geštalt, Transkaciona analiza, NLP, psihoanaliza… ). Ova edukacija je primenjeni program proistekao iz O.L.I. psihodinamske integrativne terapije. Sastavni deo edukacije je učenje veština za mendžmenta besa, prevazilaženje anksioznosti, upravljanje krivicom, stidom, depresivnošću, zavišću, ljbomorom i povređenošću. Osnovni cilj edukacije je sticanje praktično primenljivih znanja u radu s ljudima.

TRAJANJE:

Edukacija je podeljena na 2 nivoa: osnovni nivo traje 56 časova. Odvijaće u vikend modulima, zavisno od dogovora s članovima grupe. Napredni nivo traje 24 časa. Za svaki nivo dobija se poseban sertifikat.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

Mogu se prijaviti kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti ovih fakulteta kojima se sati s ove edukacije priznaju za sve oblike edukacije iz O.L.I. metoda, a mogu se prijaviti i kandidati drugih profesija kojima se sati priznaju za edukaciju iz O.L.I. lajf koučinga.

VELIČINA GRUPE:

radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

CENA:

cena jednog dana edukacije je 35 eura. Jedan dan edukacije traje osam časova.

CILJEVI TRENINGA:

Osnovni cilj – savladati upravljanje emocijama i razviti osnovne emocionalne kompetencije

Specifični ciljevi:

I MODUL:
1. Učenje razvitka emocija u detinjstvu i osnovnih emocija koje ljudi osećaju od školskog doba do kraja života
2. Kvalitativno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija
3. Upoznavanje s bazičnim emocionalnim kompetencijama i prepoznavanje razvijenosti ličnih kompetencija
4. Povezivanje emocionalnih kompetencija sa osnovnim emocijama
5. Povezivanje načina na koji specifične nerazvijene emocionalne kompetencije utiču na razvoj određenih nezdravih emocija
6. Prepoznavanje kontraveština koje koristimo kada osnovne emocionalne kompetencije nisu razvijene
7. Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama
8. Zamena nezdravih emocija zdravim
9. Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama

II MODUL:
1. Povećanje nivoa iskrene komunikacije, naspram manipulacije. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad
2. Razvoj zdravih i prijatnih emocija
3. Donošenje odluka o promeni, inicijativa
4. Tolerancija na egzistenciju – integrativni osvrt.

STRUKTURA TRENINGA:

I MODUL:
1. Osnovne emocije
a) ovladavanje teorijskim znanjem o emocijama
b) Radionica: Kako mišljenje stvara emocije?
2. Kvalitetivno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija
– Radionica: merenje vlastitih emocija na dva kontinuuma.
– Procena ishoda merenja u paru
– Grupna procena ishoda merenja
3. Upoznavanje s bazičnim emocionalnim kompetencijama i prepoznavanje razvijenosti ličnih kompetencija
– Radionica: bazične emocionalne kompetencije – kako ja stojim s njima?
4. Povezivanje emocionalnih kompetencija sa osnovnim emocijama
– Radionica: prepoznavanje nezdravih emocija koje su nastale usled iracionalnog mišljenja i prepoznavanje tipa iracionalnog mišljenja koje je nastalo kao posledica nerazvijenosti određene osnovne emocionalne sposobnosti.
– Promena pristupa u odnosu na „pokrivajuće metode“. Sposobnosti utiču na mišljenje, a mišljenje na emocije.
– ABC u REBT-u (A – situacija, B – mišljenje, C – emocija)
– ABC u O.L.I. metodu (A – emocionalna sposobnost, B – mišljenje, C – emocija)
5. Povezivanje načina na koji specifične nerazvijene emocionalne kompetencije utiču na razvoj određenih nezdravih emocija
– Radionica: Problem u funkcionisanju osnovnih sposobnosti dovodi do osećanja jedne ili više nezdravih emocija.
– Vežbanje prepoznavanja seta nezdravih emocija koje su nastale kao posledica nerazvijenosti sposobnosti.
– Utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika među nezdravim emocijama u zavisnosti od vrste nerazvijene sposobnosti koja do njih dovodi.
– Vežbanje lociranja manifestno istih psiholoških simptoma koji potiču s različitih nivoa funkcionisanja ličnosti (graničnog i neurotičnog)
6. Prepoznavanje kontraveština koje koristimo kada osnovne emocionalne kompetencije nisu razvijene
– Radionica: Emocionalne kompetencije i kontraveštine.
– Šta radim kada nisam sposoban kompetentno da vladam emocijama?
7. Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama
– Radionica: Kako bih mogao da zamenim kontraveštine kompetencijama?
8. Zamena nezdravih emocija zdravim
– Radionica: Konkretno vežbanje menjanja nezdravih emocija u zdrave zamenom iracionalnih misli racionalnim (vežbanje ABC modela iz REBT-a i priprema za vežbanje ABC modela iz O.L.I. metoda)
9. Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama
– Radionica: set vežbi za upravljanje emocijama. Vežbanje tehnika, igranje uloga.
– Rad u parovima: Terapeut – klijent odnos – interaktivno pomaganje drugom da nauči da vlada svojim emocijama, da nezdrave pretvori u zdrave.
– Individualni rad: Individualna demonstracija vladanja sopstvenim zdravim emocijama pred grupom

II MODUL:
1. Povećanje nivoa iskrene komunikacije, naspram manipulacije. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad
– Radionica: prepoznavanje sopstvene emotivne nekompetentnosti u ljubavnim odnosima
– Radionica: razvijanje veština emocionalno kompetentnih transakcija u ljubavnim odnosima
– Radionica: prepoznavanje sopstvene emotivne nekompetentnosti u radu
– Radionica: razvijanje emocionalnih kompetencija potrebnih za sposobnost za rad
2. Razvoj zdravih i prijatnih emocija
– Radinica: Pozitivna psihologija – Konkretno vežbanje pretvaranja zdravih neprijatnih emocija u zdrave prijatne posredstvom racionalnog mišljenja koje je, nakon razvitka sposobnosti za ljubav i rad, postalo pozitivnije i počelo da se kreće u pravcu psihološkog rasta i razvoja. (Vežbanje ABC modela iz O.L.I. metoda)
3. Donošenje odluka o promeni, inicijativa
– Radionica: šta ću i kako ću kao emotivno kompetentna osoba promeniti u svom životu, u ljubavi i radu. Pravljenje plana. Ugovor sa samim sobom. Preuzimanje odgovornosti
4. Tolerancija na egzistenciju – integrativni osvrt
– Radionica: samostalna prezentacija učesnika o načinima na koje možemo postati sposobni da podnosimo život i uživamo u njemu
– Smernica za prezentaciju: integrativni osvrt svega naučenog i osvešćenog – kako bih drugom pomogao da razvije emocionalne kompetencije i nauči da upravlja svojim emocijama?

EDUKATORI:

Renata Senić, klinički psiholog – master, nacionalno i evropski sertifikovani savetnik, REBT savetnik O.L.I. integrativni psihodinamski psihoterapeut, life coach i edukator u okviru O.L.I. life coaching edukacije
Sandra Jovanović, psiholog, sertifikovani savetnik, O.L.I. psihoterapeut, life coach i edukator, Biofidbek-neurofidbek i trener

This entry was posted in O.L.I. edukacije, Upravljanje emocijama. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook