Upravljanje emocijama

Upravljanje emocijama

Trening emocionalnih kompetencija

“Upravljanje emocijama – Trening emocionalnih kompetencija”, predstavlja kraću formu edukacije proistekle iz OLI Trening emocionalnih kompetencijaIntegrativne psihodinamske psihoterapije. Koncipirana je kao intenzivan trening sedam bazičnih emocionalnih kompetencija (mentalizacije i neutralizacije, celovitosti i konstantnosti objekta, tolerancije na ambivalenciju i frustraciju, volje i inicijative) …

Posted in Upravljanje emocijama | Tagged , , , | Comments closed
Upravljanje emocijama

Egzistencijalna pitanja

Egzistencijalna pitanja i tolerancija na egzistenciju

Irvin Jalom, govoreći o egzistencijalističkoj psihoterapiji, ističe dva modusa bitisanja čoveka koje je predočio nemački filozof Hajdeger: svakodnevni i ontološki modus.

U svakodnevnom modusu, čovek je opterećen time kakve su stvari u svetu, prolaznim …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Upravljanje emocijama

Inicijativa

InicijativaInicijativa – Ispoljavanje nedostataka i prikaz razvijene sposbnosti

Odlomak iz knjige “Sposbnost za ljubav i rad”

Ispoljavanje nedostatka:

-Nedostatak inicijative: soba ništa ne može da pokrene sama, čeka da “joj se kaže”, da neko drugi počne…

U ljubavi, uvek očekuje …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Upravljanje emocijama

Volja i kompetitivni manipulatori voljom

Volja kao motor psihevolja i kompetitivni manipulatori voljom

U O.L.I. metodu volju zovemo „motorom psihe“. Volja može biti pokretač naših mentalnih, a samim tim i emotivnih i fizičkih usmerenja. Takođe, volja, koja kao sposobnost nije dovoljno razvijena, može zaustavljati proces našeg razvoja i …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Upravljanje emocijama

Ambivalencija

U psihoanalizi se termin ambivalencija koristi da opiše simultano postojanje oprečnih osećanja prema istom objektu (osobi, predmetu, Ambivalencijapojavi… ). Termin je uveo Blojler.
Frojd termin “ambivalencija” koristi, u najširem smislu, da bi označio prisustvo, u osobi, para suprotstavljenih impulsa istog …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Also posted in O.L.I. edukacije

Edukacija “Upravljanje emocijama”

“Upravljanje emocijama” – Trening emocionalnih kompetencija

Edukacija je akreditovana kod UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) u okviru O.L.I. psihodinamskog integrativnog pristupa. Vodi do sertifikata trenera emocionalnih kompetencija i upravljanja emocijama. Sati s ove edukacije priznaju se i

Also posted in O.L.I. edukacije | Comments closed
Upravljanje emocijama

Celovitost objekta

Celovitost objekta je jedna od bazičnih emotivnih kompetencija kojom ćemo se, teorijski i praktično, baviti na treningu “Upravljanje emocijama”.

Celovitost objekta/doživljaja -„lepak psihe“ je sposobnost da vidimo i pozitivne i negativne aspekte sebe i drugoga, da imamo integrisani doživljaj, da …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Upravljanje emocijama

Mentalizacija i neutralizacija

Mentalizacija i neutralizacija su najbazičnije sposobnosti za upravljanje emocijama.

Razboritost – emocionalno zrela osoba mora biti razborita.
Njene potrebe i emocije ne vladaju njom, već ona vlada njima. Emocije nisu konj bez jahača. Ego emocionalno kompetentne osobe ume da „jaše“ …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Upravljanje emocijama

Emotivno stabilna osoba

Stabilnost psihe -„konstantnost objekta“ ili „stabilizator psihe“ – emotivno stabilna osoba

Konstantnost objekta je sposobnost koja našu psihu čini stabilnom, a nas emotivno stabilnim osobama. Ona se zasniva na doživljaju stabilne unutrašnje povezanosti s voljenim osobama, osobama koje su nas …

Posted in Upravljanje emocijama | Comments closed
Also posted in Psihodinamska psihoterapija

Bazične emotivne kompetencije – kratak prikaz

Mentalizacija i neutralizacija:

Mentalizacija je sposobnost razumevanja i obrade  osećanja i emotivnih stanja.
Osoba koja ima dbro razvijenu sposobnst mentalizacije prepoznaje svoje emocije, ne guši ih, već pokušava da ih razume, da ih mentalno obradi, da razmišlja o tome zašto …

Also posted in Psihodinamska psihoterapija | Comments closed
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook