This entry was posted in Seminari i radionice

Interpretacija snova

Iskustvena radionica “Interpretacija snova”

Interpretacija snova je kraljevski put u nesvesno – FrojdInterpretacija snova

Gotovo svako ko sanja želi da zna imaju li njegovi snovi neko značenje. Da bismo se upustili u tumačenja snova potrebno je da se prisetimo zaboravljenog jezika snova.
Svaka kultura i epoha definišu odnos prema snovima i sanjanju. Kako je Frojd, u Teoriji i praksi tumačenja snova, primetio ” dobro je povremeno se setiti da su ljudi sanjali i pre nego što je nastala psioanaliza”.

“Interpretacija snova” je iskustvena radionica, bazirana na psihoanalitičkoj teoriji i praksi tumačenja snova, Lakanovoj psihoanalizi, Jungovoj analitičkoj psihologiji, udopunjena s geštaltističkim, konstruktivističkim stanovištem, analizom narativa i konvergencijom psihoanalize i kognitivno – bihejvioralnih stanovišta u pogledu tumačenja snova.

U toku radionice “Interpretacija snova”, bavićemo se:
• kratktim razmatranjem sličnosti i razlika mnogih pristupa u tumačenju snova
• tehnikama uz pomoć kojih interpretacija snova postaje moguća
• procesom stvaranja i rada sna
• simbolima koje kreiramo u snovima
• Frojdovim fazama kroz koje prolazimo u toku snevanja (sažimanje, premeštanje, predstavljanje i sekundarna revizija), koje je Frojd opisao u svom delu “Interpretacija snova” (Freud, 1900)
• manifestnim i latentnim sadržajem sna i procesom kojim interpretacija snova demaskira manifestni i otkriva latentni sadržaj sna
• novim stavovima, shvatanjima i tehnikama za tumačenje snova
• oživljavanjem i proradom snova učesnika u radionici – interpretacija snova kao tehnika tumačenja u sadašnjem trenutku
• O. L. I. integrativnim psihodinamskim metodom i načinom na koji se interpretacija snova koristi u svrhe razumevanja ličnosti putem ovog metoda

Kako ćemo raditi sa snovima?
Postoji još mnogo teorijskih viđenja snova koja ovde nisu spomenuta. O. L. I. metod na snove gleda kao na jednu od mogućnosti da čovek sazna nešto više o sebi, bez preopterećenosti teorijskim okvirom ili objašnjenjima prirode sna. Snovi su tema od koje krećemo, a kuda će nas odvesti… videćemo… Ako smo otvoreni prema novom iskustvu, spremni na slobodno asociranje, ili na eksperiment, igru… saznaćemo nešto što nam može biti dragoceno u procesu samospoznaje. Verujemo da je najdragocenije što naučimo u procesu analize snova upravo taj proces učenja, otvorenosti ka neistraženim delovima sebe, učenje kako se uči o sebi – metakognicija. Ka tome će biti usmeren rad u ovoj radionici – ka učenju kako se uči o sebi. Snovi su samo „povod“, materijal za vežbu u sticanju metakognitivnih veština učenja o sebi.

This entry was posted in Seminari i radionice. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook