This entry was posted in Program edukacije za OLI life coach - trenera životnih veština

Program edukacije iz Psihodinamskog Life Cochinga 2 nivo

2. Nivo “O.L.I. Lifecoach bazični nivo”

Traje 80 časova-10 dana). Odvija se u 5 modula usmerenih na savladavanje “soft skills” veština-jednostavnijih i površnijih coaching veština i tehnika

Modul 3-Kreiranje efikasne životne strategije. (dva dana)Teme koje se obrađuju:

Sistematska samoprocena. Definisanje ciljeva.

Ako čovek želi da pređe put od tačke A do tačke B, mora da zna gde su i tačka A i tačka B. Kako će preći to rastojanje ako ne zna gde je tačka A, tačka u kojoj se trenutno nalazi. Definisanje tačke A znači to da ustanovite u čemu ste i koliko uspešni ili neuspešni i zašto ste tu gde jeste, bez samoobmanjivanja. Polovina rešenja problema leži u njegovom definisanju. Potrebno je da napravite dijagnozu-presek stanja svog života. Kada vam bude jasno odakle krećete i gde želite da stignete, biće vam jasno i rastojanje koje treba da pređete, kao i to šta vas sve na tom putu čeka. Da se bacimo prvo na definisanje tačke A. Gde ste vi sada sa vašim uspehom? Zašto ste uspešni u onome u čemu ste uspešni, i zašto ste neuspešni u onome u čemu ste neuspešni. Šta ste vi činili (ili niste činili) što je dovelo do rezultata kakav imate. Pošto život nije jednodimenzionalan, ni uspeh u životu nije jednodimenzionalan. Postoje brojne kategorije života u kojima se može biti uspešan ili neuspešan, i vaša pozicija u svakoj od tih kategorija ne mora biti ista. Veliki je broj dimenzija u kojima je važno da čovek bude uspešan da bi bio zadovoljan svojim životom, ali se one mogu grupisati u neke šire kategorije radi boljeg pregleda. Te šire kategorije su

Lična(odnos sa samim sobom, slika o sebi, samopoštovanje, razvoj ličnih osobina, znjanje, obrazovanje, zdravlje, novac)

profesionalna (uspeh u profesiji, zadovoljstvo profesijom, kompetentnost, adekvatni prihodi od profesije.)

Društvena( veza sa ljubavnim pratnerom, prijateljstva, nova poznanstva, Ljudi koje osećate kao svoju životnu podršku)

Porodična ( odnos sa supružnikom, roditeljima, decom, braćom i sestrama, familijom)

Duhovna(Jasna vizija smisla ili misije koju imate u životu. Osećanje da živite ono što jeste, da živite svoje autentično Ja. Osećaj povezanosti sa nečim većim od vas. Vera u nešto, neku nad vrednost koja daje širi okvir vašeg života, nešto što je šire od vas samih. Bog, ako ste vernik, ili nešto drugo ako niste-vera u dobro, moralna načela, ljudsku prirodu…Viša sila ili viši princip u koji verujete.)

Dakle, pitanje je: Gde se sada nalazim(tačka A) i šta je to što istinski želim od života (tačka B-gde želim da stignem).

 

Pravljenje akcionog plana promene Šta treba da uradite da biste dobili ono što želite? Odgovor na ovo pitanje nije ni malo jednostavan. Potrebno je da znate mnogo toga da biste dobro odgovorili na ovo pitanje.

Nedovoljno precizan odgovor neće dati rezultate, a ono što ne daje rezultate je jalov posao. Nećemo da radimo jalove poslove. Zar ne? Dakle, za odgovor na ovo pitanje potrebno je da znate i odgovore na podpitanja koja se u njemu sadrže:

 1. Šta konkretno treba da uradim? (spisak operativnih zadataka koje treba obaviti da bi se postigao cilj).
 2. Kako to treba da uradim? (određivanje kvaliteta aktivnosti u skladu sa ciljem koji želim da postignem. Za koju ocenu se spremam?)
 3. Kakav treba da budem da bih dobro uradio ono što treba da uradim? (osobine koje treba da razvijem, posedujem i ispoljavam da bih na pravi način uradio ono što hoću da uradim)
 4. Kada to mogu da uradim ( adekvatan menadžment vremena, adekvatno korišćenje vremenskih resursa.)
 5. Gde to mogu da uradim (lokacija adekvatnog prostora za obavljanje zadataka, mesta gde se to može najbolje uraditi.)
 6. Sa kim to mogu da uradim (identifikovanje «ljudskih resursa», porodica, familija, prijatelji, poznanici, «veze», ljudi koji mogu da pomognu, poslovni partneri, savetnici za određenu oblast, učitelji…)
 7. Šta imam od onoga što mi je potrebno za realizaciju? (identifikacija resursa-ličnih veština, znanja i osobina koje su dobre za ostvarivanje cilja, finansijska sredstva, oprema, radni prostor, vreme…)
 8. Šta nemam, a potrebno mi je (identifikacija ličnih nedostataka koje je potrebno ispraviti, drugih resursa koje je potrebno proširiti ili stvoriti-novac, prostor, vreme, pomoćnici…)
 9. Identifikacija prepreka koje mogu da me čekaju na putu (i definisanje načina na koji bi se mogle prevazići. Šta bi sve i ko bi sve mogao da vam «postavlja klipove pod točkove»)
 10. Kako da sebe ne opstruiram u tome? ( Identifikacija svih igrača neuspeha u meni i pomna budnost da mi ne daju gol. Identifikacija i odstranjivanje negativnih ograničavajućih uverenja o sebi i ljudima. Disciplina, istrajnost, budna pažnja)
 • PDT: Nevidljivi saboteri

Modul 4-Kreiranje životne strategije-“druga ruka” (2 dana).Teme:

 

►Razrada i doterivanje ciljeva i planova. Borba sa „unutrašnjim neprijateljima“. Svaki čovek je najveći ekspert na svet za jednu stvar-da bude ono što već jeste, da živi onako kako je živeo u proteklom periodu svog života. Ako smo u nekoj oblasti života uspešni, onda smo eksperti za ono u čemu uspevamo. Ako smo, pak, neuspešni, onda smo eksperti za to kako da budemo neuspešni. Svako ko stalno postiže neki rezultat (dobar ili loš) ekspert je za postizanje baš tog rezultata. Da bismo bili eksperti, potrebne su nam veštine. Za to dase bude dobar u neuspehu takođe su potrebne određene veštine. Mi ih nazivamo kontraveštinama. Da bismo usvojili nove veštine, potrebno je da napustimo stare-kontraveštine. Međutim, da bi to bilo moguće, moramo ih prvo uvideti, precizno registrovati kojim kontraveštinama uspevamo da ne uspemo. Na ovom modulu upoznaćemo se sa tipičnim kontraveštinama neuspeha: kradljivcima vremena, veštinama dezorganizacije, veštinama odugovlačenja, neodlučivanja, odžavanja ambivalencije, veštinama prebacivanja odgovornosti na druge, samoobmanjivanja…Naravno, pozabavićemo se i pozitivnim veštinama za prevazilaženje ovih samoopstrukcija.

 

Odgovornost, odluke, ugovor sa samim sobom-kako pretočiti akcioni plan u pošten ugovor sa samim sobom, ugovor koji nećemo prekršiti.

 

Veštine rešavanja problema. Otklanjanje iracionalnih uverenja. Kako izaći na kraj sa strahom, stidom, krivicom.

Trening otpornosti na frustracije: Trening otpornosti na frustracije uči načinima za uspostavljanje i odražavanje balansiranog načina života, ponašanja i osećanja u ekstremnim, ili po nas nepoželjnim i iritantnim situacijama. Sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo se sastoji od učenja šta su frustracije, koje vrste frustracija postoje i kako na nas deluju, kojim stavovima, mišljenjima i ponašanjima pomažemo frustracijama da rastu. Koja je razlika u stilovima mišljenja i ponašanja frustriranih i nefrustriranih ljudi. Praktični deo se sastoji od učenja i vežbanja načina i tehnika za suzbijanje i kontrolu stanja frustriranosti, učenja strategija samopomoći i novog nefrustriranog pogleda na svet, kao i učenje načina na koji se upada u začarani krug frustriranosti i kako iz njega izaći.

Trening podrazumeva vežbe, praktično sprovođenje tehnika u grupi i parovima, u okviru trajanja treninga Vežbe se sprovode i u realnim situacijama, sa akcentom na domaćim zadacima, koji će naknadno biti analizirani i evaluirani od strane trenera u ostalih učesnika treninga, radi dobijanja što obuhvatnijeg fidbeka i što potpunijeg usvajanja tehnika.

 

Tehnike rada sa iracionalnim uverenjima, prokrastinacijama (odugovlačenjima), tehnike motivisanja i samomotivisanja.

 

Trening prevazilaženja prokrastinacije: Prokrastinacija je odlaganje obaveza i zadataka u ličnom i profesionalnom životu. Trening je fokusiran na učenje mehanizama za obavljanje obaveza i završavanje zadataka na vreme. Polaznici se upoznaju sa načinima mišljenja i delanja koji potpomažu odlažuće ponašnja, kao i vrstama misaonih stilova koji stvaraju prokrastinaciju. Trening nudi veštine prepoznavanja ličnog načina odlaganja obaveza i zadataka i prevazilaženja pasivnog stila, kao i usvajanja novog, aktivnog i vremenski planirog pristupa obavezama. Uče se veštine nošenja sa krivicom i šabloniranim ponašanjem ljudi koji prokrastiniraju, kao i koje sve komplikacije prokrastinacija donosi, i kako da ih prevaziđemo. Vežba se sposobnost planiranja i istraživanja, postavljanja i utvrđivanja ličnih prioriteta, mobilizacija volje za promenu i odražavanje motivacije i volje da se pozitivna promena učvrsti i postane sastavni deo nošenja sa zadacima i obavezama.

Program odlaganja obaveza se odnosi na obaveze u ličnoj (emotivnoj) i profesionalnoj (poslovnoj) sferi, kao i odlaganje onih zadataka koje bismo želeli da ispunimo, ali nikako nemamo motivacije za to, poput odlaska u teretanu, bavljenja sportom, plesom, nekim hobijem, držanje dijete, otklanjanje stresa, učenja novih stvari koje bi nam poboljšale život.

Trening prokrastinacije je vežba za otklanjanje negativnih navika i usvajanje adekvatnog načina donošenja odluka i preuzimanje rizika i odgovornosti za promenu nabolje.

Trening je sastavljen od individualnih i grupnih vežbi, domaćih zadataka, evaluacije uspeha i fidbeka od strane trenera i grupe.

 

 • PDT: O stresu koji slomi, i stresu koji jača

 

Modul 5-Veštine komunikacije I deo. 2 dana

Zašto su veštine komunikacije tako važne? Veštine komunikacije u najvećoj meri utiču na našu uspešnost u svim važnim oblastima života. Čovek je u neprekidnoj komunikaciji sa drugim ljudima. Vi komunicirate rečima , tonom glasa, i svojim telom-držanjm tela, gestovima izrazima lica, načinom odevanja…Ne možete da izbegnete komunikaciju. Komunicirate i kada to ne želite, i kada toga niste svesni. Ljudima koji prolaze pored vas dok šetate ulicom vi prenosite neke poruke i samim tim i komunicirate, iako ne želite da im prenesete bilo kakvu poruku. Sama vaša pojava, izgled, način hodanja…prenosi neke poruke drugima i samim tim vas uvodi u komunikaciju. Neke poruke prenosite čak i kada ništa ne kažete i kada mirujete. Ljudi reaguju na vaše poruke, iako niste ni svesni da im poruke šaljete. Možda vas iznenađuju neke reakcije ljudi na vas. Ako već neprekidno komuniciramo, zar nije bolje i efikasnije da postanemo svesni svojih načina komunikacije i ovladamo veštinama koje će dovesti do toga da ljudi reaguju na nas onako kako želimo. To je posebno važno ako želimo da neka komunikacija bude uspešna. Na ovom seminaru dobićete neka od presudnih znanja o veštinama komunikacije kao i metode koji vam mogu pomoći da komunicirate efektivno-sa individuama ili grupama u usmenoj ili pisanoj kominikaciji.

Razumevanje cilja komunikacije: Svako ljudsko ponašanje motivisano je određenim ciljem. Iza svakog ponašanja stoji neki motiv, neka potreba ka čijem zadovoljenju je to ponašanje usmereno. Čovek nikada ništa ne radi ako od toga nema neku korist-ako ne zadovoljava neku svoju potrebu. Efikasnost komunikacije u velikoj meri može da zavisi od svesnosti cilja komunikacije. Od svesnosti motiva koji nas pokreće u komunikaciji kao i efekta ili uticaja koji želimo da postignemo. Često su naši stvarni ciljevi komunikacije nesvesni. Na svesnom nivou postavljamo jedan cilj (na primer: “želim da uspostavim dobar odnos, da se družimo…”), a na nesvesnom nivou imamo drugi cilj (na primer: “želim da dominiram, da pokam svoju nadmoć”). Nesvesni cilj će u velikoj meri uticati na našu komunikaciju, posebno na onaj njen važniji aspekt-na neverbalnu komunikaciju, i dovesti do rezultata drugačijih od onih koje svesno želimo da postignemo. Dakle, za početak dobre komunikacije nophodno je da budemo sveni svojih motiva za komunikaciju kako bismo odredili načine na koje ćemo adekvano preneti informacije-poruku koju želimo da pošaljemo. Ako nismo svesni cilja, ako imamo različite ciljeve (svesne i nesvesne) slaćemo i konfuzne, zbunjujuće poruke i u samom startu stvarati napetu i zbunjujuću komunikaciju. Ako smo načisto sa ciljem komunikacije, onda je svrha komunikacije da se poruka prenese jasno i nedvosmisleno kako bismo postigli željeni efekat ili uticaj. Komunikacija je usmerena ka nekom uticaju koji, svesno ili nesvesno, želimo da imamo na druge. Bilo da je to neformalni razgovor, podučavanje, pregovaranje ili ubeđivanje. Međutim, čak i kada nam je jasan cilj komunikacije može da dođe do nesporazuma u komunikaciji. Komunikacija uključuje pošiljaoca i primaoca poruke-informacije. To je proces u kojem uvek može da dođe do “greške na vezama”, do pogrešnog tumačenja poruke od strane primaoca. Veštine komunikacije ih mogu otkloniti u velikoj meri. Komunikacija je uspešna samo onda kada i pošiljalac i primalac razumeju istu poruku kao rezultat komunikacije. Dakle, uspešno prenošenje poruka je osnova napredovanja. Da biste to mogli da radite uspešno potrebno je da budete u stanju da: -Prepoznate koje poruke šaljete. -Razumete kome ih šaljete i kako će biti opažene i primljene. -Razumete okolnosti i kontekst komunikacije (socijalni, kulturni kontekst…)

Veštine komunikacije-važnost otklanjanja barijera: Problemi u komunikaciji mogu da iskrsnu u bilo kom stadijumu komunikacionog procesa i u bilo kom sastavnom delu komunikacionog procesa (sastavni delovi komunikacionog procesa su pošiljalac, kodiranje, kanal komunikacije, dekodiranje, primalac, povratna informacija i kontekst) i imaju potencijal da stvore nerazumevanje i konfuziju. Na ovom seminaru proći ćemo kroz sve sastavne delove komunikacionog procesa, proraditi moguće barijere i načine njihovog otklanjanja.

Pošiljalac u komunikacionom procesu: Izvorpošiljalac-osoba koja započinje komunikaciju i šalje poruku. Kao izvoru poruke potrebno je da vam bude jasno zašto stupate u komunikaciju i šta želite da prenesete. Takođe je bitno da se uverite da je informacija koju prenosite korisna i tačna. Poruka: Poruka je informacija koju želite da prenesete. Za dobru komunikaciju potrebno je da vam je kristalno jasno koju poruku želite da prenesete. Na ovom seminaru bavićemo se veštinama jasnog prenošenja poruka:

Jasan govor:-metoda “jasnog govora”, korišćenja metafora, postavljanje dobro struktuiranih pitanja…

Pojam i upotreba psihološkog ugovora: Uži pregled teorija psihološkog ugovora i njegova šira primena u odnosima, komunikaciji i društvu. Primena psihološkog ugovora u svakodnevnom poslovnom i privatnom životu u porastu je, i predstavlja sve važniji aspekt poslovne interakcije. Sam po sebi je u različitim oblicima primenjivan u nekoliko teorija, ali pored toga što je važan teorijski koncept, jednako je i praktično primenjiv i koristan. Naime, svakodnevno smo u odnosima u kojima jedni od drugih nešto očekujemo, i celog života stvaramo neku vrstu „ugovora“. Znati šta neko od nas očekuje i šta možemo da mu pružimo, umnogome pomaže kvalitetu odnosa i sprečava uludo trošenje vremena, energije i ličnih resursa. U kontekstu biznis setinga, psihološki ugovor na prvom mestu predstavlja odnos između poslodavca i zaposlenih, a posebno se odnosi na zajednička očekivanja šta će biti pruženo, a šta dobijeno za uzvrat. Coaching obuhvata pojam psihološkog ugovora, njegovu primenu u biznis i svakodnevnim međuljudskim odnosima, razne modele ovog ugovora koji slikovito i konkretno prikazuju šta on predstavlja i kako se može primeniti, kao i moguće ishode njegove primene. Otvorenost u komunikaciji i „otvorene karte“ sami po sebi podrazumevaju neku vrstu dogovora. Ovim treningom cilj je postići svest o važnosti razumevanja potreba poslovnog partnera, prijatelja ili poznanika preko puta, i naših mogućnosti odgovaranja na iste, jer samim tim smanjujemo mogućnost nesporazuma i svih posledičnih problema koji mogu nastati. Koncept nudi širok spektar mogućnosti za posao i zaposlene, između ostalog i: menadžment individualne motivacije za rad, motivaciju i menadžment timskog rada, unapređivanje celokupne radne atmosfere na poslu, procenu i razumevanje vođstva, organizacione filozofije, poslovne komunikacije i mnoge druge.

Tehnike aktivnog slušanja: Aktivno slušanje je vještina koja nam omogućuje da pažljivo slušamo to što se govori, ali i da prepoznamo ono što se ne kaže. Aktivno slušanje je istinsko razumevanje i prihvatanje poruke, situacije i osjećaja druge osobe. Ono je takođe i slanje poruke govorniku da smo ga razumeli, shvatili i da se sa njim empatišemo. Da li razumem o čemu ta osoba govori? Da li mene ta osoba razume? U kakvom kontekstu govori govornik? Kakvi osećaji prate to što hoće da kaže? Kakav je kontekst u kome se nalazi neka izjava? Traženje odgovora na ta i neka druga pitanja nam može pomoći da budemo bolji slušaoci. Na ovoj radionici radićemo na prepoznavanju takmičarskog ili borbenog slušanja (kada je slušalac više zainteresovan za promovisanje vlastitog načina mišljenja nego da sasluša šta mu sagovornik govori, kada slušalac naizgled sluša, dok zapravo za to vreme više vodi računa kako da formuliše ono što će sledeće reći), pasivnog slušanja (kada slušalac ne verifikuje ono što mu je rečeno), i aktivnog ili reflektivnog slušanja (kada je slušalac zaista zainteresovan za ono što kaže govornik, i aktivan je u verifikovanju onoga što čuje, u proveravanju i potvrđivanju da je dobro razumeo poruku.). Na ovoj radionici edukanti će uvežbavati i metod nedirektivnog savetovanja Karla Rodžersa-tehniku reflektovanja

Neverbalna komunikacija: Komunikacija se ne ostvaruje samo jednim kanalom. I kada su reči osnovni kanal komunikacije drugi kanali u većoj meri doprinose kvalitetu komunikacije od samih reči. Istraživanja pokazuju da prilikom prezentacije pred grupom ljudi 55% utiska je određeno govorom tela-držanjem, gestovima, pogledom, 38% intonacijom, i samo 7% sadržajem komunikacije. Jasno je da govor tela i intonacija mnogo doprinose utisku i značenju onoga što govorimo. Bitno je kako nešto kažemo, a ne samo o čemu se radi. Govorićemo o značaju neverbalne komunikacije u komunikacijskom procesu, govoru tela, statičkim znacima (položaj tela, udaljenost, telesni kontakt…), dinamičkim (izraz lica, kontak očima, pokreti…). Oblicima neverbalne komunikacije u različitim kontekstima.

Veštine prezentovanja-Na ovoj radionici govorićemo o tome kako napraviti sopstvenu dobru prezentaciju, što je veština neophodna svakom dobrom coachu. Ujedno, to je deo završnog rada ove edukacije-kreiranja i prezentovanja sopstvene life coach radionice. Govorićemo o pripremanju prezentacije(definisanju svrhe i cilja prezentacije, ciljnoj grupi, struktuiranju materijala…) pripremanju sebe (željeni utisak na publiku, način prezentovanja…) , izvođenju prezentacije, kontaktu sa publikom…Svaki edukant će imati mogućnost da, u toku edukacije, prezentuje svoju prezentaciju pred grupom i dobije povratnu informaciju i superviziju.

 • PDT: nesvesna komunikacija

Modul 6-Veštine komunikacije II deo. 2 dana

 

Kodiranje: Kodiranje je proces pretvaranja informacije koju želite da prenesete u formu u kojoj se može preneti drugoj osobi, tako da ona može da je dekodira-razume. Uspešno kodiranje zavisi delom od vaše sposobnosti da jasno sročite informaciju, a dobrim delom i od vaše sposobnosti da predvidite i eliminišete uzroke konfuzije (na primer one povezane sa kulturom, ako prenosite informaciju osobama koje su iz drugog kulturnog miljea, ili sa obrazovanjem, ako prenosite poruku osobama drugačijeg obrazovanja od vašega.) Ako ne vodimo računa o tome kome prenosimo poruku sa kim komuniciramo, i ako ne prilagodimo kodiranje (davanje forme poruci) osobenostima primaoca , prijem poruke će se pretvoriti u nesporazum.Dekodiranje: Dekodiranje je proces primanja i razumevanja poruka. Dekodiranje je veština “otpakivanja” poruke, kao što je i kodiranje veština dobrog “pakovanja” poruke da bi stigla do pimaoca. Vešti dekoderi će dešifrovati i skrivene poruke, “čitati između redova” Veštine dobrog dekodiranja zavise od brojnih faktora-izoštrenosti percepcije da se adekvatno opažaju neverbalni signali pošiljaoca, sposobnosti aktivnog slušanja i analiziranja sadržaja, strpljenja, motivisanosti da se primi poruka (da se uči), kvaliteta pažnje, obrazovanja, znanja, perceptivnih filtera primaoca koji ne iskrivljuju informacije, predrasuda, ograničavajućih uverenja. Cilj ove radionice je osposobljavanje kandidata u boljem kodiranju i dekodiranju poruka.

Asertivni trening:Asertivni trening je trening veština za asertivno ponašanje, odnosno stav i komunikaciju koja omogućava da se odlučno, ali odmereno i sa uvažavanjem sagovornika, iskažu stavovi, emocije i uverenja. Asertivno ponašanje je problemu usmereno ponašanje. Trening asertivnosti je sačinjen iz edukacionog dela, koji za cilj ima učenje pojmova i stilova asertivnog i neasertivnih vidova ponašanja, sa akcentom razlikovanja mnoštva situacija u kojima čovek može da se nađe, kako bi uvek bio spreman da se sa njima suoči. Drugi deo treninga se sastoji iz vežbanja asertivnog stava, komunikacionog stila, učvršćivanja asertivnog sistema verovanja i jačanja spremnosti da, na različite situacije, odgovaramo spremno i odlučno. Edukacija: učenje pojmova asertivnog i različitih vrsta neasertivnih ponašanja, sa tendencijom pravljenja razlika među različitim vidovima ponašanja i komunikacije, i upravljanja njima, učenje i vežbanje prepoznavanje i otklanjanja neverbalnih komponenti neasertivnih vidova ponašanja, kao i razloga za asertivno poanašanje. Tipovi asertivnosti: bazična asertivnost, empatička (saosećajna) asertivnost, eskalirajuća (narastajuća) asertivnost, konfrontativna (sučeljavajuća) asertivnost, Ja asertivnost, Asertivnost i persuazija (ubeđivanje). Neasertivno ponašanje i razlozi iz kojih se ljudi ponašaju neasertivno, posledice neasertivnog ponašanja, tehnike za postizanje asertivnog poanašnja u situacijama sa neasertivnim sagovornicima, razlozi iz kojih se ljudi ponašaju agresivno, posledice agresivnog poanašnja i učenje nošenja sa tuđom agresijom uz učvršćivanje vlastitog asertivnog stava. Tenika «pokvarene ploče» i njene implikacije, razvijanje asertivnog sistema verovanja kao potpornog sistema koji će osigurati asertivnost kao životni stil. Učenje razrešavanja konflikata, nošenja sa pretnjama i tuđom pasivnošću. Trening: Trening podrazumeva vežbe koje se rade u parovima ili grupi, pod supervizijom trenera. Vežbe se sprovode u toku treninga, kao i u vidu domaćih zadataka, koji podrazumevaju izlaženje u realne situacije, praktikovanje novonaučenih stilova ponašanja i izveštavanje o novim iskustvima, potencijalnim teškoćama, novim saznanjima, kao i fidbek i korekcije od strane grupe i trenera.

Komunikacija sa teškim ljudima i odupiranje manipulaciji: Na ovoj radionici bavićemo se veštinama komunikacije u teškim situacijama, kada smo izloženi manipulaciji i komunikaciji sa osobama čiji je stil komunikacije usmeren ka kontroli sagovornika. Govorićemo o stilovima manipulativne komunikacije, taktikama manipulacije (očiglednim i suptilnim), taktikama pretvaranja agresivnosti i manipulacije u naizgled pozitivne osobine, iskorišćavanju slabosti i nesigurnosti, manipulacijama krivicom, stidom, sujetom, pozicijom žrtve, uslugama, zavođenjem, optuživanjem, minimizacijom, nesvesnim manipulacijama…kao i o načinima da prepoznamo manipulaciju i da se odbranimo od takvih oblika komunikacije.

NLP/Neuro-Strategije i Veštine komunikacije: teme: veštine pregovaranja/pitanja koja menjaju verovanja, uloga ubeđenja i slike o sebi u kreiranju ekonomske nezavisnosti, raport-pitanja-uverljivost-povezivanje, re-framing/pre-framing, rad na verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, ostvarivanje i vođenje kontakta u željenom pravcu, značaj vršenja uticaja na sebe i na druge, značaj razumevanja i korišćenja govora tela…

Ovde ćemo se baviti veštinama komunikacije koje imaju za cilj win-win rezultat. Ukazaćemo na to kako jezik koji svakodnevno koristimo u mnogome ograničava naše iskustvo i naše viđenje sveta oko nas, što se preslikava i na našu svakodnevnu komunikaciju kako sa samima sobom tako i sa drugima, u porodici, na poslu, sa prijateljima. Edukanti će se upoznati sa Meta Model tehnikama postvaljanja pitanja, kako bi usmerili razgovor/pregovaranje u željenom pravci i došli do highest common denominator-a. Ova tehnika je naročito popularna kako u diplomatskim pregovaranjima, tako i u biznis sferama. Takođe će se obraditi tehnike govora tela, pokreti očiju i ostali faktori vezani za neverbalnu komunikaciju. Primenjivaće se i tkz. tehnika ‘skrivenog rada’ gde nije potrebno davati detaljan opis onoga što zelimo da promenimo, već, zadržavajuci sadržaj za sebe, radite na formi – vašem ličnom načinu ‘pakovanja’ tog ‘problema’. U zavisnosti od oblasti koju želimo da usavršimo, radićemo sa slikama, zvucima, osećanjima, našom neverbalnom komunikacijom pri našem doživljavanju određenog sadržaja i razmatranju načina rešavanja našeg ‘problema’, odnosno, usavršavanja sposobnosti. Edukanti će se upoznati sa tehnikama vršenja uticaja kako na same sebe tako i na druge, time što ce naučiti tehnike re-framinga i pre-framinga. Proučavaće se NLP obrasci koji uključuju tehnike postizanja dogovora u ‘teškoj’ situaciji. Edukanti će naučiti da ne postoje teški ‘klijenti’, vece nevešti ‘terapeuti’. Ovaj obrazac se često primenjuje u poslovnom svetu. Fokus će biti na ‘neodređenom’ korišćenju jezika, kako bi bio u harmoniji sa iskustvima, viđenjem sveta, sagovornika, i kako bi im omogućio pristup do nesvesnog dela – ovo spada u Miltonov model komunikacije i koristi obrasce hipnotičkog jezika.

Pregovaranje: Na ovoj radionici govorićemo o pregovaranju kao veštini u svakodnevnom životu i poslovnoj komunikaciji. O fazama pregovaranja (priprema, otvaranje, davanje argumenata, istraživanje mogućih opcija, konkretizovanje prihvatljive opcije, dogovor, održivost dogovorenog ishoda), o vrstama pregovaranja (poziciono, interesno…), uslovima koji povećavaju uspešnost pregovaranja, umećima pregovarača…Šta je to “Win-Win” (dobitnik-dobitnik) pregovaranje i kako se sprovodi.

 • PDT: Prepoznavanje emocija u komunikaciji

Modul 7-Veštine samoregulacije i vladanje stresom. Telo-um odnos (dva dana)

 

Stres menadžment i veštine samoregulacije: Ako želite da pobedite neprijatelja zvanog stres, morate prvo da razumete šta je to stres, kako nastaje i kako funkcioniše, na kojim mehanizmima se zasniva.Kada govorimo o stresu obično se naglašavaju očigledni faktori koji utiču na pojačani stres kao što su brzina življenja, preopterećenost poslom i poslovnim rizicima i sl. Međutim, malo se govori o faktorima koji nisu tako očigledni, a istraživanja pokazuju da imaju veći uticaj na izazivanje stresa i zdravlje čoveka. Dr. Majkl Rozen je u knjizi Stvarne Godine (Real Age) objavio rezultate svojih istraživanja vezanih za stresogene faktore i njihov uticaj na skraćenje životnog veka čoveka. Prema tim istraživanjima svaka godina proživljena u uslovima visokog stresa skraćuje vaš očekivani životni vek za tri godine.Rezultati istraživanja govore o tome da ako istinska strast čoveka nema ventil, ako ne živi ono što voli, to ga košta dodatnih šest godina. Ako nam neko oduzima energiju stalnim sukobima i razmiricama, gubimo još osam godina. Najveći stres doživljavamo ako ne živimo svoju autentičnu ličnost, ako živimo sa nejasnim ciljevima, sa ciljevima koji nisu istinski naši, ako živimo kroz svoju fiktivnu-socijalnu ličnost. Ako saberemo godine koje možemo da izgubimo zbog stresa i življenja kroz fiktivnu ličnost, taj zbir može da iznosi 32 godine. Trideset dve godine su više od jedne trećine našeg očekivanog životnog veka, a možemo ih izgubiti ako smo odabrali da nastavimo da živimo u svom imaginarnom kavezu, umesto da otkrijemo i živimo u skladu sa svojom autentičnom ličnošću. Na ovom seminaru bavićemo se upoznavanjem stresa, psihofiziologijom stresa, metodama borbe protiv negativnog stresa.

 

Psihofiziologija stresa: Negativni stres: Negativni stres je sve ono što izaziva alarmnu reakciju našeg organizma, reakciju “bori se-beži” i aktivaciju simpatičkog nervnog sistema. Stresni događaji izazivaju snažne emocije, koje su praćene određenim fizičkim, fiziološkim odgovorima. Mnoge od tih odgovora, fizioloških reakcija, kontroliše simpatički nervni sistem, mreža nervnog tkiva čija je funkcija da pripremi organizam za slučaj opasnosti, za borbu ili za beg. Taj tipični obrazac odgovora nastao je, verovatno, u ona davna vremena istorije ljudske vrste kada je većina ljudi bivala suočena uglavnom sa fizičkim opasnostima. Iako su opasnosti sa kojima se današnji čovek suočava mnogo ređe fizičke, naše telo reaguje kao da jesu. Zenice nam se šire da bi propustile više svetla. Znoj izbija na površinu, smanjujući tako mogućnost povrede kože. Krvni sudovi bliži koži se skupljaju da bi smanjili moguće krvarenje izazvano povredom, dok se oni u mozgu i mišićima šire da povećaju dotok kiseonika. Gastrointestinalni trakt, uključujući stomak i creva, usporava svoje aktivnosti da bi smanjio količinu energije koja se troši na varenje. Srce kuca jače, a krvni pritisak skače. Normalno, kada se stresni događaj završi, ljudi se smire, posebno ako su mogli da urade nešto da izađu na kraj sa tom opasnošću. Da pobegnu od opasnosti, ili da se izbore sa njom. Ali, ako to nisu u stanju, dolazi do akumulacije stresnog odgovora i mogućeg oštećenja zdravlja. U okviru ove teme bavićemo se razumevanjem aknsioznosti i njenih izvora, difuznom anksioznošću (u kojoj osoba nema jasnu predstavu o tome zbog ćega je napeta) kao izvoru stresa.

 

Biofidbek i metode samoregulacije: na ovoj radionici pokazaćemo kako deluje stres uz pomoć savremene psihofiziološke opreme. Biofidbek je proces učenja kontrole nad sopstvenim psihofiziološkim funkcijama preko povratne informacije koju dobijamo uz pomoć senzora koji snimaju naše fiziološke funkcije. Biofidbek nije lečenje, nije medicinska procedura, nije lek. On je pre jedan edukacioni proces učenja posebnih um-telo veština. Učenje da se prepoznaju fiziološki odgovori i da se menjaju nešto je slično kao učenje vožnje bicikla, tenisa, ili sviranja klavira. To zahteva vežbanje. Kroz vežbu, upoznajemo sopstvene psihofiziološke obrasce reagovanja na stres, i učimo da ih kontrolišemo, da ne bi oni kontrolisali nas. Na taj način se odvikavamo od loših navika, naviknutih reakcija, i učimo nove, bolje odgovore na život i teškoće koje on nosi. Učimo da se naštimujemo i uhvatimo ritam života. Zašto bi ljudi uopšte želeli i uložili trud da nauče da kontrolišu te nesvesne, fiziološke procese? Zato što na taj način mogu da poboljšaju svoje zdravlje bez upotrebe lekova, da se oslobode nekih psihosomatskih tegoba, i da poboljšaju sopstveno funkcionisanje i uspešnost u mnogim aktivnostima i oblastima života. Reč biofidbek znači povratna informacija o biološkim funkcijama. Učenje kontrole životnih funkcija na osnovu povratnih informacija. U tom procesu se koristi savremena tehnologija. Naše životne funkcije se snimaju senzorima, ti signali se prenose u kompjuter, poseban softver obrađuje signale, i nama na ekranu pokazuje promene koje se dešavaju u našim moždanim talasima, pritisku, provodljivosti kože, temperaturi, napetosti mišića, pulsu…i drugim funkcijama. Ako je neka od naših životnih funkcija na nezadovoljavajućem nivou, mi pokušavamo da je dovedemo do optimalnih vrednosti, a na monitoru vidimo da li u tome uspevamo.

 

Druga mera zaštite od stresa: Promena spoljašnjih faktora koji izazivaju stres, upravljanje vremenom, planiranje: u ovom delu bavićemo se mogućnostima promene spoljašnjih faktora koji izazivaju stres-nedostatkom organizacije, gubljenjem vremena, nedostatkom jasnih prioriteta, problemima sa odlaganjem, nesposobnošću da se kaže “ne”, zatrpavanjem obavezama, tipičnim “kradljivcima vremena”, nesposobnošću delegiranja obaveza…i načinima kako da se izađe na kraj sa ovim faktorima stresa.

 

Treća mera zaštite od stresa: Promena percepcije: Vaša stvarnost je proizvod vaše percepcije, načina na koji tumačite i doživljavate stvarnost. To je vaš odgovor, vaša moć izbora, vaša odgovornost. Stvarnost je neutralna, mi joj dajemo značenje i pridajemo značaj. Da li pridajete preveliki značaj nekim problemima? Da li ste okupirani negativnim mislima? Da li više pažnje obraćate na loše aspekte života nego na one dobre? Birajući ponašanje, birate i posledice. I misli su ponašanje. One imaju direktan efekat na telo, što ćemo vam (uz pomoć biofidbek opreme) i pokazati na ovoj radionici. Birajući misli, birate i fiziologiju. Birajući način percepcije, birate i fiziologiju. Radićemo na otkrivanju iracionalnih uverenja koja podstiču stresne reakcije, brigama kao disfunkacionalnom pokušaju rešavanja problema, toleranciji na neizvesnost. ABC model REBT (Racionalno Emocionalno Bihejvioralna Terapija)-kao model samoregulacije i rada sa iracionalnim uverenjima. Govorićemo i o nekoliko istaknutih teorijskih modela self menadžmenta unutar kognitivno – bihejvioralnog pristupa: strategija samo – efikasnosti (Bandura, 1977, 1997), strategija samo – instrukcija (Meichenbaum, 1993), strategija samo – kontrole (Kanfer, 1970), strategija prevladavanja stresa (Lazarus, 1974), strategija kognitivnog plana (Klinger, 1982) i strategija zasnovana na modelu procesovanja informacija (Carver & Scheirer, 1982).

 

Telo-um odnos: na ovoj radionici bavićemo se osnovnim principima telesnih psihoterapija (vegetoterapija Vilhelma Rajha, bioenergetika Aleksandera Lovena, radix Čarlsa Kelija) i primenom ovih saznanja u coachingu. Govorićemo o psihofizičkom paralelizmu-funkcionalnom identitetu uma i tela (svaka promena mišljenja i osećanja izaziva odgovarajuću ( funkcionalnu, fiziološku) promenu u telu), o hroničnim mišićnim tenzijama koje nastaju kao posledica nesvesne kontrole (potiskivanja) emocija, mišićnom “oklopu”, posledicama “oklopljavanja” na sposobnost za doživljavanje zadovoljstva, potrebi za moći-nasuprot potrebi za zadovoljstvom. Posebam naglasak ove radionice je korišćenje ovih saznanja u učenju kreativnog odnosa prema životu i zadovoljstvu. Govorićemo o koracima ka pozitivnoj kreativnosti: 1. Identifikaciji čoveka sa svojim telom, 2. Prihvatanju principa zadovoljstva kao pokretača svih naših aktivnosti.3. Prihvatanju sopstvenih osećanja, 4. Jedinstvu mišljenja i osećanja i 5. Skromnosti – prihvatanju naše relativne bespomoćnosti u univerzumu. Na radionici će kandidati proći kroz “bioenergetski razred”-vežbe koje se u telesnim psihoterapijama koriste za povećavanje samosvesnosti, samoekspresije i samoposedovanja. To se postiže kroz: I. Povećanje vibratornog stanja organizma, II. Uzemljivanje osobe (doživljaj čvršćeg kontakta sa stvarnošću, “čvrsto stajanje na svojim nogama”), III. Produbljivanje disanja, IV. Izoštravanje samosvesnosti, V. Pojačavanje samoekspresije.

This entry was posted in Program edukacije za OLI life coach - trenera životnih veština. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook