This entry was posted in Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija našeg psihološkog savetovališta je zasnovana na psihoanalitičkim, psihodinamskim konceptimaGrupna psihoterapija razumevanja i promene ličnosti. Grupu posmatramo kao telo, organizam, budući da se analogni procesi odvijaju u grupi i pojedincu. Grupna psihoterapija se sprovodi u malim grupama, od oko osam članova. Psihoterapeut je voditelj grupe, dok su ostali članovi uključeni u grupni rad na više načina. Oni su i podrška, ali i izvor pozitivnih frustracija u grupi. Oni osvetljavaju i zajednički prorađuju svoja grupna i individualna iskustva. Radeći jedni s drugima, često prepoznaju obrasce ponašanja koje manifestuju u realnosti. Grupna dinamika im pomaže da te obrasce razumeju i prorade u „sada u ovde“, u setingu koji grupna psihoterapija nudi.

Članovi psihoterapijske grupe su ljudi u različitim fazama psihoterapijskog procesa, često različitog uzrasta, pola i različitih vrsta problema. Oni zajednički rade na razumevanju i prevazilaženju problema, pridržavajući se nekolicine pravila koje podrazumeva grupna psihoterapija.

Ta pravila se odnose na etičnost, poverljivost svih podataka i sadržaja koji se u grupi iznose i prorađuju, iskrenost i otvorenost. Grupna psihoterapija se bazira na ideji da će svaki član samostalno odlučiti kada, o čemu i koliko će pričati. Jednako, kao i u individualnoj terapiji, osoba sama bira temu, vrstu problema o kojem želi da govori. Ostali članovi grupe mogu služiti kao ogledalo (reflektovati problem o kojem se priča) ili konfrontirati, podržavati, pitati, usmeravati člana grupe koji, u datom trenutku, iznosi svoj problem ili viđenje određene situacije.

Grupna psihoterapija ima mnoge prednosti u odnosu na individualnu. Dok u individualnoj psihoterapiji, klijent prorađuje svoja iskustva samo s terapeutom, grupna psihoterapija je organizam sačinjen od delova – članova grupe, od kojih svaki može imati pomoćnu ulogu u razumevanju i razrešenju problema. Često se na taj način, problemi brže i efikasnije, dinamičnije oživljavaju i prorađuju. Budući da se problem može oživeti u interakciji s članovima grupe, povratne informacije se mogu očekivati od svih članova koji imaju i žele nešto da kažu u vezi sa započetom temom.

Grupa se sastaje jednom nedeljno, u trajanju od dva sata.

U procesu smo ogranizovanja nove grupe.

Ukoliko želite da započnete terapijski rad u grupi, pošaljite mail (putem sajta), opišite svoj problem, ciljeve i očekivanja, postavite pitanja koja imate u vezi s grupnim radom.

Voditelj grupe: Renata Senić, psiholog, psihoterapeut

This entry was posted in Grupna psihoterapija. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook