Psihoterapija i savetovanje

Also posted in Seminari i radionice, Trening prevazilaženja anksioznosti i panike

O. L. I. Integrativni psihodinamski trening prevazilaženja anksioznosti i panike

Budući da su anksioznosti i panika vodeće žalbe klijenata poslednjih godina, ovaj kurs je kreiran s ciljem oli integrativni psihodinamski trening prevazilazenja anksioznosti i panikeda edukante osoposobi da razumeju različite vrste anskioznosti i šarenolikost emocija koje se pod taj termin podvode, kao i da nauče kako se …

Also posted in Seminari i radionice, Trening prevazilaženja anksioznosti i panike | Comments closed
Also posted in novosti, REBT

Shema terapija

Shema terapija je relativno novi terapijski pravac u okviru kognitivno bihejvioralnih terapija. Shema terapija, međutim, ne predstavlja puko nadovezivanje na dosadašnje shvatanje psihoterapije  iz ugla KBT-a, već ona značajno produbljuje osnovne koncepte KBT-a dodajući sasvim novi i dublji nivo razumevanja …

Also posted in novosti, REBT | Comments closed
Also posted in Psihodinamska psihoterapija

Kontratransfer

Kontratransfer predstavlja skup nesvesnih doživljaja psihoanalitičara ili psihoterapeuta u odnosu na transfer klijenta. Termin je prvi definisaoKontratransfer Frojd, mada je dve godine pre Frojdovog definisanja kontratransfera Ferenci u jednom pismu Frojdu pisao da ima reakcije na svoje klijente. Tada je …

Also posted in Psihodinamska psihoterapija | Comments closed
Also posted in Psihodinamska psihoterapija

Transfer

Transfer je doživljavanje osećanja, fantazija, stavova, nagona i odbrana prema osobi u sadašnjosti koje nije adekvatno u odnosu na tu osobu već Transferpredstavlja ponavljanje reakcija prema značajnim osobama u ranom detinjstvu, preneto na osobe u sadašnjosti. Transfer stoga podrazumeva odnos …

Also posted in Psihodinamska psihoterapija | Comments closed
Also posted in Life Coaching

Psihodinamski life coaching

Šta je psihodinamski coaching?

Psihodinamski coaching je vrsta coachinga koji je zasnovan na dubljem poznavanju psihodinamike, nesvesnih procesa, interakcije i dinamike različitih snaga u okviru ličnosti, nesvesnih ili predsvesnih interakcija između ljudi, u okviru grupe, između grupa…Psihodinamski coaching omogućava coachu …

Also posted in Life Coaching | Comments closed
Also posted in Psihodinamska psihoterapija, Upravljanje emocijama

Bazične emotivne kompetencije – kratak prikaz

Mentalizacija i neutralizacija:

Mentalizacija je sposobnost razumevanja i obrade  osećanja i emotivnih stanja.
Osoba koja ima dbro razvijenu sposobnst mentalizacije prepoznaje svoje emocije, ne guši ih, već pokušava da ih razume, da ih mentalno obradi, da razmišlja o tome zašto …

Also posted in Psihodinamska psihoterapija, Upravljanje emocijama | Comments closed
Also posted in Psihodinamska psihoterapija

O. L. I. metod

O.L.I. metod je psihoterapijski (savetnički i koučing) pravac sa bazično psihodinamskom orijentacijom. Psihodinamska psihoterapija je baza ovog psihoterapijskog pravca. Teorijski je zasnovan na integraciji saznanja četiri psihoanalitičke psihologije: psihologije nagona („klasnična psihoanalitička teorija“), Ego psihologije, psihologije objektnih odnosa i Self …

Also posted in Psihodinamska psihoterapija | Comments closed
Also posted in Life Coaching

Zašto “lajf koučing”?

Piše: Renata Senić

Iako O.L.I. psihodinamski integrativni metod za psihoterapiju, savetovanje i koučing ima mnogo zadovoljnih polaznika, nekoliko koučing grupa, od toga jednu na Master nivou i mnogobrojne edukante koji, pod supervizijom, veoma uspešno praktikuju koučing, izgleda da mnogi i …

Also posted in Life Coaching | Comments closed
Also posted in Life Coaching

REBT coaching

 REBT coaching

REBT je metod koji je našao svoju primenu u life coachingu. Ako umesto reči terapija stavimo coaching,rebt coaching gotovo sve principe REBT-a možemo upotrebiti za obuhvatan trening životnih veština koji bi se svodio na rukovođenje emocijama, ponašanjima i mislima …

Also posted in Life Coaching | Comments closed
Also posted in REBT

REBT i KBT psihoterapija

REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) i KBT (kognitivno behijvioralna terapija)

 REBT filozofija: Osećamo se onako kako mislimo

Od pedesetih godina prošlog veka, u koje smeštamo začetke REBT – a, do današnjih dana je sproveden znatan broj istraživanja koji potkrepljuje i …

Also posted in REBT | Leave a comment
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook