This entry was posted in Grupna psihoterapija

Iskustvena grupa

Iskustvena grupa za  razvoj psiholoških potencijala i prevazilaženje psiholoških problema i poteškoćaIskustvena grupa

Iskustvena grupa se naziva različitim imenima, poput grupe susreta, grupnog rada na sebi, pa čak i grupne psihoterapije.
Iskustvena grupa ima svoje specifičnosti, metod rada, dinamiku susreta i odnosa.
Rad u iskustvenoj grupi je fokusiran na dublje upoznavanje sebe, nesvesnih procesa, izbora koje pravite (mada, možda ne razumete razloge iz kojih ste baš te izbore napravili). Međutim, iskustvena grupa se bavi i egzistencijalnim pitanjima smisla života, osmišljavanja života, straha od života i od smrti. Bavimo se istraživanjem nesvesnih i potisnutih sadržaja, ali i aktuelnih tema, odnosa, problema u ljubavi i radu koji se prorađuju u “sada i ovde”.
Iskustvena grupa je plodno tle za upoznavanje vrsta i tipova međuljudskih odnosa i oživljavanje problema u međuljudskim odnosima u interakciji s članovima grupe. Učešćem u ovakvoj grupi, neminovno, uviđate da oni problemi, za koje ste možda verovali da su mračni, grozni i samo vama svojstveni, zapravo predstavljaju probleme mnogih ljudi. Skrivanje i tendencija da se prikažemo u boljem svetlu maskiraju mnoge psihološke poteškoće koje možemo podvesti pod probleme življenja. Međutim, upravo to skrivanje kod ljudi stvara ideju da pate od ko-zna-kako-groznih psiholoških poremećaja. Psihijatrija i deljenje dijagnoza i lekova samo potkrepljuju ideju mnogih ljudi da s njima nešto ozbiljno nije u redu.
Iskustvena grupa je poverljivo, sigurno tle za otkrivanje, deljenje i jasan uvid da su psihološki problemi sveprisutni, da se svakome mogu dogoditi i da ne predstavljaju stigmu, povod za stid, strah i skrivanje, već šansu za deljenje, razumevanje, psihološki rast i razvoj.
Svako od nas se susreso s nezdravim emocijama, bio pod stresom, neki su razvili njima nerazumljive simptome, pojedinci su postali prestravljeni idejom da lude… najvećim delom zbog društva koje patologizira, deli dijagnoze, lekove i ljude s problemima proglašava duševnim bolesnicima.
Naravno da postoje ozbiljni psihološki problemi i da su lekovi nekada neizbežni deo tretmana. Međutim, lekovi se danas dobijaju i na žalbe poput blagih anksioznosti, fobija, napada panike, nesanice neispitanog uzroka, stresa, ljubavnih i problema u radu. U mnogim od ovih slučajeva lekovi nisu preko potrebni (ili nisu uopšte potrebni), međutim, situacija je takva da lekari u Institucijama nemaju mogućnosti/vremena da pruže adekvatnu terapijsku ili psihosocijalnu podršku, te psihološke probleme življenja teže da olakšaju sedativima, antidepresivima ili drugim medikamentima koji (na kratke staze) umanjuju psihičku patnju.

Iskustvena grupa se bazira na principima koji su sasvim različiti od opisanih.
Iskustvena grupa je mesto deljenja, uzajamne podrške, interaktivnog učenja koje se, implicitno i eksplicitno, dešava među članovima grupe.
Iskustvena grupa ima i voditelja (psihoterapeuta), koji je moderator, saradnik i član grupe, pomoćnik koji članove fokusira na proces i pomaže im da internalizuju njegove funkcije. Zapravo, uči ih kako da sami sebi budu psihoterapeuti.
Iskustvena grupa ima još nekoliko specifičnosti, pored apsolutne poverljvosti informacija iznesenih u grupi, poštovanja etičkog kodeksa i individualnog doživljaja svakog pojedinačnog člana.

Te specifičnosti se mogu sažeti na sledeći način:
Svaki član bira kada, koliko i o čemu će govoriti
Iskrenost je uvek podržana i dočekana s odobravanjem
Međutim, početno ćutanje ili odluka da se ne podele sve informacije i problemi odjednom se poštuje kao izbor člana grupe
Iskustvena grupa neguje istinoljubivost, podstiče radoznalost, ali nas sve uči saosećanju i međusobnom podržavanju
Članovi iskustvene grupe jedni drugima daju povratne informacije o tome kako se međusobno doživljavaju – ovaj aspekt je, po iskustvu mnogih, najdragoceniji deo rada u grupi
Iskustvena grupa je, kako ime kaže, grupa u kojoj se dele iskustva, lepa i ružna, stresna i bolna. Deljenje članovima omogućava da se nađu u odnosu u kakvom do tada nisu bili i da, kroz grupni rad, nauče o sebi, drugima i svetu aspekte do kojih većina ljudi samostalno ni ne stigne
Iskustvena grupa, naposletku, (kako kažu članovi koji je čine) predstavlja snažan podstrek za razvoj zajedništva, samoprihvatanja i ljubavi prema sebi, drugima i široj okolini.

Ako problem ne prepoznajemo, ne možemo ga ni prihvatiti. Ako ga ne prihvatimo, ne možemo ga ni rešiti. Grupa, kao sistem, kao telo, aktivno ubrzava procese prepoznavanja, prihvatanja i suočavanja sa životnim teškoćama i problemima.
Kada se o problemima ćuti, često gajimo iluziju da ih ima previše, da su ogromni i nepremostivi.
Čim o njima počnemo da govorimo, uviđamo da broj i vrsta ljudskih problema, niti su tako veliki, niti toliko neobični, niti je s njima nemoguće izaći na kraj.
Iskustvena grupa je, možda baš iz tih razloga, prevashodno grupa podrške, razumevanja, ličnog rasta i razvoja.

Voditelj grupe: Renata Senić, dipl. psiholog, psihoterapeut

This entry was posted in Grupna psihoterapija. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook