This entry was posted in Life Coaching

Kako radi trener životnih veština?

Važno je napomenuti da trening životnih veština nije namenjen ljudima koji pate od mentalnih poremećaja, već je namenjen onima koji žele da se razvijaju, žive život potpunije, srećnije i više u njemu uživaju. U naučnim terminima, ovaj pristup je deo «Pozitivne psihologije». Primarni cilj pozitivne psihologije je optimizacija zadovoljstva, odnosno sreće.

Kako je trener koji će raditi sa Vama, psiholog i savetnik u oblasti REBT-a (Racionalno emotivno bihevioralne terapije) – pristup treniranja životnih veština je definisan kroz isti model koji se nalazi u srži ove terapije.

Kako to izgleda?

Trener vas primarno podučava A-B-C modelu. ABC model je okosnica REBT-a i suština modela je u tome, da mi nismo uznemireni događajima i ljudima oko nas, već smo uznemireni mislima i idejama koje SAMI stvaramo tumačeći događaje i ljude iz naše okoline.

U ovom modelu:

A – activating event – aktivirajući događaj, predstavlja bilo kakvu situaciju u kojoj smo se našli.

B – beliefs – je naš sistem uverenja – odnosno način na koji osmišljavamo situaciju u kojoj smo se našli. Iako mi događaje na koje se žalimo opisujemo u negativnim terminima, događaji sami po sebi nemaju tu moć da nas učine nezadovoljnim na bilo koji način. Tačka B, naš sistem uverenja je ono što nam daje ideju da je neki događaj pozitivan ili negativan. Naša tumačenja o svetu u kom se nalazimo čine svet više ili manje prijatnim mestom za život, dok je svet sam po sebi, bez naših tumačenja, niti dobar, niti loš

C – consequences – Posledice, odnosno naše reakcije, naša ponašanja i emocije. Nakon događaja A, i tumačenja tog događaja na određen način u tački B, ljudi se u skladu sa tim tumačenjem i osećaju i ponašaju., što predstavlja tačku C.

Ovaj model je prikazan kako bi Vam dao osnovnu ideju pristupa kojim se ovde služimo i kako bi Vam skrenuo pažnju na važnu životnu činjenicu. – Događaji sami po sebi nemaju moć da nas učine loše raspoloženima, nezadovoljnima, besnim, krivim ili potištenim. Niti imaju mogućnost da nas učine srećnim i zadovoljnim. Naš sistem uverenja, naše ideje koje SAMI pravimo povodom tih događaja su ono što uslovljava naše emocije i akcije u odnosu na te događaje. Mi sami pravimo sopstvena tumačenja sveta, odnosno mi sami sebe uznemiravamo ili činimo srećnima. Što znači da mi sami možemo da kontrolišemo ideje o svetu koje posedujemo, možemo da ih korigujemo i možemo da naučimo da tumačimo događaje oko nas na logičniji, realističniji i po nas poželjniji način. A samim tim učinimo naš život srećnijim, odnosno, optimizujemo zadovoljstvo sopstvenim životom.

Zvuči, i u praksi i jeste jednostavno, ali to ne znači i da se dešava preko noći! Ovaj trening, kao i svaki drugi podrazumeva rad, ulaganja i, pre svega, volju da promenimo život i budemo njime zadovoljniji.

Trener životnih veština će Vas učiti kako da napravite razliku između racionalnih i iracionalnih načina na koje tumačite svet. Kada jednom prepoznate tu razliku, može se preći u sledeću fazu.

-Sledeća faza podrazumeva postavljanje ciljeva.
-Zatim sledi odgonetanje destruktivnih osećanja
-Zatim odgonetanje destruktivnih misli
-Učenje i učvršćivanje ideje da destruktivnim mislima sami pravimo destruktivna osećanja
-Zamena destruktivnih misli poželjnijim, logičnijim i racionalnijim
-Učenje kako da održimo realistične, poželjne i logične interpretacie i suprotstavimo se prethodnim manje logičnim, nepoželjnim i nerealim
-Pravljenje plana akcija i vežbi koje ćemo primenjivati da bismo se uverili u efekte novog načina mišljenja i da bismo počeli sa sticanjem navike novog i poželjnijeg načina ophođenja prema sebi samima, drugima i svetu.

This entry was posted in Life Coaching. Bookmark the permalink. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook