This entry was posted in Individualne teme

“Duple poruke” i smetnje u komunikaciji

Piše: Renata Senić

Double bind: recipročne duple veze u komunikaciji – pojam koji je prvi okarakterisao Bejtson, a kasnije ga mnogi porodični terapeuti, kao i terapeuti drugih pravaca razradili i uvrstili kao značajan problem za lično i porodično funkcionisanje.  Autori koji su se najviše bavili razumevanjem i razrešavanjem problema koje “duple poruke” mogu napraviti su: Bateson, Jackson, Haley i Weakland.

Šta su duple poruke? kako ih prepoznajemo i koje su njihove osnovne karakteristike?

 1. Potrebno je da je osoba uključena u neki intenzivan odnos, odnos u okviru kog smatra da je veoma važno da tačno odredi koja joj je vrsta poruke upućena, da bi mogla reagovati na adekvatan način
 2. Osim toga, osoba je uhvaćena u situaciju u kojoj druga osoba u odnosu šalje poruku na dva nivoa, pri čemu jedan poriče drugi
 3. Osoba nije u stanju da raspravlja o poslatim porukama da bi ispravila svoje određivanje toga na koji nivo poruke da odgovori, tj: ne može da da metakomunikativnu izjavu.

Džej Hejli, porodični psihoterapeut,  daje dobar opis recipročne duple veze:

Pretpostavimo da je majka rekla detetu „dođi i sedi mi u krilo“. Pretpostavimo i to da je svoj zahtev izrazila tonom glasa koji je ukazivao da želi da se dete drži dalje od nje. Dete bi bilo suočeno s porukom „Dođi kod mene“ inkongruentno obeleženom porukom „Beži od mene“. Dete ne bi moglo zadovoljiti te inkongruentne zahteve nikakvim kongruentnim odgovorom. Jedini način da dete zadovolji inkongruentne zahteve jeste da da inkongruentan odgovor: Moralo bi prići i svoje ponašanje opisati izjavom da ne dolazi kod nje. Moglo bi joj sesti u krilo i reći „kako je lepo ovo dugme na tvojoj haljini“ i time bi, zapravo, reklo da je došlo da gleda dugme, a ne da sedi kod majke.

Moni Elkaim, takođe porodični terapeut, opisuje kako ovaj način komuniciranja nije nužno kontradiktoran, već odgovara unutrašnjoj logici sistema u kojem se javlja. Danas je poznato da porodicu (bila ona sačinjena od para ili roditeljskog subsistema s decom) posmatramo kao sistem. Svaka porodica, ondnosno sistem, ima svoja pravila. Ponekada su ta pravila patološka, ali do te mere dobro uigrana (možemo reći i kruta) da održavaju stabilnost porodice kao sistema. To je cena koju sistem plaća da bi zadržao stabilnost pod očigledno kontradiktornim pravilima.

Uzmimo u obzir sledeći primer: bračni par se žali jedno na drugo. Žena muža doživljava kao progonitelja, a sebe kao zatočenika, dok se on žali da ga ona stalno odbacuje. Muž promeni svoje ponašanje i u njihovom bračnom sistemu nastane haos. Žena je zbunjena i ambivalentna. S jedne strane je želela da muž prestane da je uhodi, s druge strane ne zna šta će s novonastalom slobodom, jer nije sama sposobna da ga pusti da priđe bliže. Iz tog razloga ona preuzima njegovu prethodnu ulogu (postaje i zatvorenik i progonitelj). Uhvaćena je u duplu vezu – želi da njen muž prestane da je progoni, ali ne može da prihvati da joj on bude blizak.

Duple poruke mogu voditi shizofreniji, posebno ako ih majka šalje detetu u najranijim danima. Tada dete ne zna kako da se snađe u konfuznoj situaciji i u opasnosti je od razvijanja patoloških vidova ponašanja i emocija. Duple poruke nikako ne bi trebalo slati deci!

Međutim, dokazano je da duple poruke mogu voditi i stvaranju novih vidova ponašanja, te većoj prilagodljivosti i kreativnosti. Ako nam neko često šalje duple poruke, a mi smo dovoljno integrisani i motivisani da pratimo njihov tok i da se ne uzrujavamo previše oko nedoslednosti pravila i poruka koje neko šalje, možemo povećati našu prilagodljivost i početi brže da razumevamo promenljivost sveta, kome je neophodno da se prilagodimo.

Konfuzija pravila može dovesti do ispoljavanja novih vidova odgovora i ponašanja s ciljem da se adaptiramo na novonastale situacije! Budući da živimo u stalno promenljivom svetu, koji zahteva da brzo reagujemo i menjamo se u skladu s njegovim promenama, odrasli ljudi koji su u stanju da tolerišu i razumeju duple poruke, imaju dosta izgleda da se dobro snađu u poslovnom svetu i postave stabilne temelje svojoj karijeri i profesionalnom razvoju.

 

This entry was posted in Individualne teme. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook