This entry was posted in Seminari i radionice, Trening prevazilaženja anksioznosti i panike

O. L. I. Integrativni psihodinamski trening prevazilaženja anksioznosti i panike

Budući da su anksioznosti i panika vodeće žalbe klijenata poslednjih godina, ovaj kurs je kreiran s ciljem oli integrativni psihodinamski trening prevazilazenja anksioznosti i panikeda edukante osoposobi da razumeju različite vrste anskioznosti i šarenolikost emocija koje se pod taj termin podvode, kao i da nauče kako se s njima u procesu psihoterapije, savetovanja, koučinga, ili na nivou samopomoći, radi. Bavićemo se načinima kreiranja sveobuhvatnog i individualizovanog pristupa pojedincu koji se na ove probleme žali. I anksioznost i panika su simptomi, manifestacije problema na površini. Posredstvom popularnosti kratkih i fokusiranih terapijskih pravaca, sve je češći trend postupanja s ovim problemima na manje-više jednoobrazan način. Posledično, sve je više neuspeha u pomoći ljudima koji doživljavaju ove probleme. Budući da su anksioznost i panika samo manifestacije problema koje treba razumeti, mi ih i vidimo kao alarm, upozorenje da nešto nije u redu i poziv na razumevanje „žarišta“ iz kojeg je problem nastao.

O. L. I. Integrativni psihodinamski trening anksioznosti i panike polazi od nekoliko ključnih osnova za sveobuhvatan pristup ovim problemima:
1. osposobljava za psihodinamsko (dublje psihološko) razumevanje ličnosti, formiranja ličnosti i načina na koji valja posmatrati psihodinamiku stvaranja problema
2. osposobljava za razumevanje emocionalnih kompetencija – bazičnih emocionalnih sposobnosti koje su osnovni elementi našeg psihičkog sklopa. Svaka od emocionalnih kompetencija je proces koji se razvija tokom života i svaka na svoj način može doprineti stvaranju i održavanju simptoma anksioznosti i panike. Od esencijalnog je značaja da razumemo koja je od bazičnih sposobnosti za obradu emocija blokirana ili nedovoljno razvijena, da bismo razumeli na koji način ćemo pristupati problemima anksioznosti i panike
3. osposobljava za razumevanje mnoštva senzacija koje ljudi zovu anksioznostima i napadima panike. Kada klijenti shvate da je njihov problem „anksioznost“ počinju čitanja foruma i polularne literature u kojoj veruju da će naći rešenje za svoje probleme. Ono što se propušta je da anksioznosti dolaze s različitih nivoa i imaju veoma različite manifestne oblike. Dok jedna može da izgleda kao strah od ludila, druga se prevashodno vezuje za gušenje pri pomisli na bliske vze, treća je stalno u formi pitanja „šta ako dobijem panični napad“, četvrta je vezana za separaciju, odvajanje od bliskih ljudi, naredna se može manifestovati kao strah od smrti, sledeća kao strah od bespomoćnosti, potpune zavisnosti i ujedno i napuštenosti, pojedinci su prevashodno anksiozni oko povrede sujete, slike o sebi, dok su drugi prevashodno anksiozni oko mogućnosti pravljenja greške, neuspeha, neki, pak, najčešće paniče oko mogućnosti da će ih neko zarobiti i kontrolisati, dok ima i onih koje panika hvata pri pomisli na rivalitet i potencijalno poniženje koje će nastati ako „izgube“ od rivala. Neke anksioznosti se pojavljuju u vidu nejasnog nemira – nemogućnosti osobe da pronađe svoj mir u sadašnjosti. Takve anksioznosti su bez mnogo reči o tome koji je pravi povod za nemir. Druge se vezuju za probleme zdravlja i tela. Treće su pune opsesivnih pitanja u vezi s različitim temama. Samo na osnovu ovog nabrajanja koje nije ni potpuno, niti je dalo obuhvatan opis raznovrsnosti anksioznih problema, vidimo da je nesuvislo primenjivati isti pristup svim ljudima koji imaju probleme s anksioznostima i panikom – jer anksioznosti i panika nisu jednoobrazni simptomi, već bi svaki od njih mogao da nosi specifičnu odredbu.
4. osposobljava vas za korišćenje spektra tehnika i procedura koje se koriste prema jasno definisanim kriterijumima koji su određeni vrstom anksioznosti i panike. Dakle, osposobljava vas za kreiranje i korišćenje individualizovanog pristupa pojedincu i njegovim ličnim problemima sa anksioznošću i panikom.

Ciljna grupa:
Program je iskustveno-edukativnog karaktera. Namenjen je psihoterapeutima, koučevima i ljudima koji imaju probleme anksioznosti i panike. Može se koristiti kao procedura pomoći drugima, ali i kao vrsta samopomoći.

Ciljevi treninga:
Opšti cilj je detaljno upoznavanje osnovnih postavki O. L. I. metoda u radu s anksioznostima i panikom.

Specifični ciljevi:
1. Upoznavanje sa osnovnim konceptima dinamičkog nesvesnog – strukturom i dinamikom ličnosti, mehanizmima odbrane, kontraveštinama i fazama psiho-emocionalnog razvoja
2. Upoznavanje s bazičnim emocionalnim kompetencijama, načinima na koje funkcionišu kada su dovoljno razvijene, nedovoljno razvijene, u deficitu ili blokirane
3. Učenje o vrstama anksioznosti koje su manifestacija problema s datom emocionalnom kompetencijom
4. Upoznavanje s raznovrsnim tehnikama, procedurama i protokolima za rad s paničnim napadima i anksioznostima, a u zavisnosti od blokade u datoj emocionalnoj kompetenciji i s obzirom na strukturu ličnosti i specifične mehanizme odbrane koje osoba koristi.

Trajanje treninga:
Trening će se odvijati u deset susreta od po pet edukacijskih časova, vikendom. Sati s edukacije su priznati u okviru edukacija iz savetovanja, psihoterapije i koučinga u OLI Centru.

Sertifikat:
Trening je sertifikovan kod Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, kao i u OLI Centru i dovodi do zvanja OLI integrativnog psihodinamskog trenera za prevazilaženje anksioznosti i panike.

Struktura treninga:
1. Psihodinamsko razumevanje anksioznosti i panike – učenje o Frojdovom shvatanju anksioznosti, o njenom poreklu i tipovima anksioznosti. Razumevanje porekla raznih vidova nemira i anksioznosti koji su posledica problema u različitim fazama razvoja. Učenje o najčešćim mehanizmima odbrane vezanim za anksioznost – od primitivnijih do zrelijih, kao i razumevanje kako se posredstvom mehanizama odbrane psihička energija transformiše u anksioznost i napad panike, i razumevanje razloga iz kojih imamo doživljaj da se napad panike javio niotkuda.
Frojdovo definisanje principa zadovoljstva i razumevanje anksioznosti i napada panike kao izbora koji su bolji od unutarpsihičkih, nesvesnih problema koje osoba teži da izbegne.
2. Upoznavanje sa emocionalnim kompetencijama – sposobnostima za obradu emocija i razumevanje značaja u poremećajima emocionalnih kompetencija za pojavu nemira, anksioznosti i napad panike. Rad s neutralizacijom i mentalizacijom vezan za napade panike i nemir. Radioničarski pristup problemima, rad u grupi i vežbe. Vežbaćemo tehnike stišavanja strasti i osmišljavanja emocija – tajm aut, pravilno disanje i fokusiranje.
3. Upoznavanje s celovitošću i konstantnošću objekta i nemirom koji se javlja kao posledica nedovoljne razvijenosti ili disfunkcije u ovim bazičnim emocionalnim kompetencijama. Učenje psiholoških tehnika koje su potrebne da bi se javio mir. Rad u parovima i provežbavanje uspostavljanja odnosa s klijentom, tenike aktivnog slušanja i reflektovanja, klarifikacije, tehnike holdinga i kontejninga, kao i održavanja optimalne distance. Grupno vežbanje OLI tehnike umiritelj.
4. Upoznavanje s tolerancijom na frustraciju i anksoznostima i napadima panike koji se manifestuju kao posledica nerazvijenosti ili disfunkcije u ovoj bazičnoj emocionalnoj kompetenciji. Upoznavanje sa KBT, REBT i Majndfulnes tehnikama za prevazilaženje anksioznosti i napada panike s ovog nivoa.
5. Učenje i vežbanje osnovnih postavki za osporavanje iracionalnih misli koje stvaraju anksioznost. Učenje ABC modela anksioznosti i napada panike. Rad u parovima i vežbe za osporavanje iracionalnih misli, kao i jačanje racionalnih koje služe prevazilaženju anksioznosti i napada panike.
6. Značaj domaćih zadataka u procesu rada s ljdima koji imaju probleme sa anksioznostima i panikom. Vrste domaćih zadataka i samopomoći za ove probleme. Razumevanje otpora domaćim zadacima i načini prevazilaženja tih otpora. Upoznavanje sa sekundarnim dobitima od održavanja problema.
7. Problemi s tolerancijom na ambivalenciju vezani za anksioznost i napade panike. Upoznavanjem s pojmom kontraveština – nelegitimnim psihološkim obrascima koje razvijamo onda kada nismo u stanju da razvijemo zrelije veštine za nošenje sa životnim problemima. Anksioznosti s ovog nivoa, vezane su za teme odlučivanja, opredeljivanja, straha od greške, gubitka kontrole, kao i dvojnih osećanja prema bližnjima. Bavićemo se vežbama za jačanje odlučnosti i sposobnosti opredeljivanja, kao i vežbama prepuštanja koje nam omogućavaju da odustanemo od kontrole onih aspekata života koje ne možemo kontrolisati.
8. Problemi vezani za volju i anksioznosti koje se javljaju u vezi s tim problemima. Anksioznosti s ovog nivoa najčešće se tiču pitanja slobode, autonomije, samopouzdanja da se nešto započne i u tome istraje. Ukoliko volja nije dovoljno razvijena da podrži takve želje, javiće se različiti oblici manipulacije voljom, parazitiranja ili nametljivog proboja silovite volje, što može dovesti do uznemirenosti i napada panike. Bavićemo se vežbama za jačanje autonomije i odvajanja.
9. Problemi s inicijativom i anksioznosti vezane za te probleme. U ovom domenu susrešćemo se sa anksioznostima vezanim za mogućnost poniženja, gubljenja od rivala, povrede sujete i slike o sebi, te doživljaja sebe kao malog i nekompetentnog. Vežbaćemo tehnike samoprihvatanja i odsustva globalne procene sebe na osnovu pojedinih parametara, tehnike prepoznavanja misaonih grešaka koje dovode do večitih poređenja s drugima, a najčešće na štetu osobe koja se upoređuje.
10. Integrativni osvrt na kurs. Test prepoznavanja različitih vidova nemira, anksioznosti i napada panike i uparivanja vrste anksioznosti s mogućim tehnikama za rad s tim tipom anksioznosti. Vežbanje kreiranja individualizovanog pristupa za rad s raznim vrstama anksioznih osećanja.

Autor i voditelj kursa: Renata Senić

This entry was posted in Seminari i radionice, Trening prevazilaženja anksioznosti i panike. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook