This entry was posted in Individualne teme

Fobije

Fobije su iracionalni i neopravdani strahovi od objekata, drugih ljudi i situacija.Fobije Podela fobija, fobičnih strahova ima veoma mnogo. O psihodinamici i psihoterapiji fobija sam prethodno već pisala. U ovom članku ću se fokusirati na vrste fobičnih reakcija s ciljem prikazivanja raznovrsnosti ljudskih iracionalnih strahova. Fobije je, zapravo, prilično teško sistematski podeliti prema jasnom kriterijumu. Ima ih mnogo, neke su poznatije ljudima i uobičajene i u govoru, poput klaustrofobije (od zatvorenog/malog prostora), agorafobije (od otvorenog prostora), dok su neke specifične i mnogima deluju neobično i neshvatljivo, poput, na primer, fobije od zrna graška (samo jednog zrna. Više njih na tanjiru ne mora izazivati fobični strah).
Jedan od ranih pokušaja podele fobija se zasnivao na vrstama okidača, odnosno podražaja za fobični strah. Međutim, podela nije praktična jer su okidači za fobije veoma brojni.
Jedna od praktičnih podela fobija na subkategorije je sledeća:
1. fobije od osoba (stvarnih, poput onih u uniformi – lekara, mesara, policajaca i nestvarnih – veštica, džinova, likova iz mašte)
2. fobije od prostora (prethodno su pomenute agora i klaustrofobija. U ovu grupu spadaju i fobije od visine, dubine, lifta i slično)
3. fobije od predmeta, stvari, kućnih aparata, mašina i tehničkih pomagala
4. fobije od prirodnih pojava (poput vode, vatre, kiše, Sunca, grmljavine, svetla itd.)
5. fobije koje se javljaju samo u pojedinim okolnostima, na primer u društvu ili, nasuprot tome, u samoći ili na pojedinim mestima, kao što je fobija koja se javlja u, na primer, zubarskoj ordinaciji ili staračkom domu
6. fobije vezane za telo, odnosno za telesnu shemu. Ovde spada sve češće pominjana dismorfofobija, zatim fobije od ružnoće ili odbojnosti pojedinih delova tela, od gojaznosti ili pak, fobija od crvenjenja u javnosti
7. fobije od pojedinih aktivnosti. Ovde spadaju i neobične fobije poput onih od, na primer, masaže, ali i one češće kao što je fobija od medicinskih zahvata.
8. ne tako retke su i fobije od dodira. O fobiji dolaska u dodir s mikrobima i bolestima često možemo čuti od klijenata koji imaju hipohondrijske smetnje. Od njih možemo čuti i o fobiji dolaska u dodir s prljavštinom, nečistim ili nezdravim vazduhom, vodom, hranom. No, neki ljudi imaju fobije i od dodira s drugim ljudima. Iako fobija prevashodno ukazuje na strah, često fobično osećanje je i gađenje. Fobija od kontakta s ljudima i životinjama može izazivati i osećanja straha, ali i jako gađenje.
9. društvene fobije predstavljaju još jednu subkategoriju. Među društvene fobije spadaju i školska fobija i strah od javnog nastupa, ispita, neuspeha itd. Strah od javnog nastupa kod odraslih i strah od škole kod dece su česti motivi za traženje pomoći. Osobe koje pate od ovih problema su prilično sputane u važnim okolnostima, te je motiv za rešenjem ovakvih fobija često osnovni razlog za činjenicu da se one, uglavnom, veoma brzo prevazilaze
10. fobije od gubitka odnosa su, takođe, veoma čest povod za traženje pomoći. Ovde se najčešće srećemo s fobijama od odvajanja – od roditelja, partnera, kućnog ljubimca. U zavisnosti od intenziteta simptoma i uzrasta osobe koja ga ima, ovde se lako možemo sresti s panikom oko odvajanja i upornim, “tvrdoglavim” simptomom. Međutim, u situaciji kada je motiv za odvajanjem dovoljno jak i ove vrste fobija se mogu brzo savladati.
11. veoma česte fobije kod odraslih su i fobije od smrti, kao i
12. od povreda, poput mogućnosti da se udavimo, razbolimo… i
13. fobije za zdravlje drugih, nama dragih, osoba
14. dok su kod dece među najčešćim fobijama one od životinja. S obzirom na konkretnost doživljaja, fobije od životinja se javljaju veoma rano, već oko druge godine života i to, prvo od velikih, a zatim i od manjih životinja.
Tek s polaskom u školu se javljaju apstraktniji strahovi, poput straha od škole, od neuspeha, od odvajanja.

Ovaj spisak fobija nije iscrpan, niti je to trebalo da bude. Cilj je bio prikaz jedne od kategorizacija fobija kako bi se pružio uvid u raznovrsnost mogućih strahova kod ljudi. Takođe, jedan od ciljeva je smanjenje straha od nepoznatog kod ljudi kod kojih se javila neka njima nepoznata fobija. Često se dešava da, pored fobičnog straha, ljudi povodom nerazumevanja svog problema razvijaju još veći strah i stid, s idejom da su usamljeni u svom problemu, da ih niko neće razumeti.

Fobije su, bez obzira na manifestaciju straha i izbor fobičnog objekta uvek i samo simptom unutrašnjeg problema. Takođe, sve one imaju simboličko značenje koje se, u dobro vođenoj terapji, otkriva i kojim se ovladava.

Piše: Renata Senić

This entry was posted in Individualne teme. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook