This entry was posted in Individualne teme

Zavisnost od seksa

Autor-gostujući psiholog na našem sajtu: Dragana Miletić

Iako zavisnost od seksa još uvek nije zvanično određena kao poremećaj, praksa pokazuje da ona može biti podjednako ozbiljna i opasna kao i neke druge vrste zavisnosti. Osoba koja ima ovaj problem pati isto koliko i ona koja je zavisna od kockanja ili nečeg sličnog. Njen život je u potpunosti podređen seksualnim aktivnostima dok sve ostale aktivnosti trpe i zapostavljaju se. Pod posebnim uticajem su međuljudski odnosi koje osoba teži da seksualiizuje te su veoma česti problemi na ovom polju, prekidi prijateljstava ili nesposobnost održavanja normalne veze.

Nacionalni savet za zavisnost od seksa i kompulsivnost definisao je ovu vrstu zavisnosti kao uključenost u stalne i progresivne šeme seksualnog ponašanja koje se izvode uprkos sve jačin negativnim posledicama koje iste imaju kako za osobu tako i za druge ljude iz njene okoline. Drugim rečima, zavisnik će nastaviti sa sekusalnim aktivnostima uprkos povećanom riziku po zdravlje, mogućim finansijskim problemima, poremećenim odnosima pa čak i eventualnom hapšenju.

Važno je naglasiti da biti zavisnik od seksa ne mora da podrazumeva veliku učestalost seksualnih odnosa i da se neki zavisnici čak i veoma dugo uzdržavaju od seksa, ali ipak ostaju sa ovim problemom. Zavisnost ove vrste može se manifestovati i samo preteranim sanjarenjem o seksu. Kod nekih zavisnika ponašanje nikada ne prelazi  dalje od učestalih masturbacija, korišćenja pornografije ili telefonskog odnosno internet seksa. Ipak, ima i onih kod kod kojih ovakva vrsta zavisnosti dovodi i do uključivanja u ilegalne aktivnosti kao što voajerizam, zlostavljanje ili silovanje.

Ono što karakteriše seksualnost u ovom slučaju, bilo da se radi o seksualnim aktivnostima ili mislima jeste kompulsivnost. Osobe sa ovim problemom gube kontrolu nad svojim impulsima i upuštaju se u seksualne aktivnosti bez obzira da li to i same u tom trenutku smatraju prikladnim ili ne. One jednostavno nemaju snage da odole nagonu onda kada osete  potrebu. Upravo zbog ovoga je među zavisnicima od seksa veliki broj onih koji su seksualni prestupnici. Oko pedeset pet procenata seksualnih prestupnika se može kategorizovati kao zavisnici od seksa, dok je čak sedamdeset i jedan procenat zlostavljača dece zavisno od seksa.

O tome zbog čega neko postaje seksualni prestupnik postoje različite teorije. Dugo se smatralo da su njihova zlodela pre posledica njihove potrebe za dominacijom, kontrolom ili osvetom, a manje posledica samog seksualnog nagona. Seksualni prestup se tako smatrao posledicom izvitoperenog besa i ljutnje koje osoba ima u sebi. Ipak, neka novija istraživanja pokazala su da je želja za seksualnim rasterećenjem ipak jedan od ključnih faktora koji dovode do prestupa. U prilog ovom stavu posebno idu i istraživanja mozga i ispitivanje načina funkcionisanja centara za nagrade i kazne u mozgu ovih ljudi. Nagrada tj, seksualno rasterećenje je ono što u velikoj meri motiviše zlostavljače.

Još uvek ne postoji jedan konkretan odgovor na pitanje zbog čega neki ljudi razviju zavisnost dok drugi uspevaju da svoje seksualno ponašanje održe u granicama normalnog. Po jednoj od teorija kojima se objašnjava ovaj problem,  određene biohemijske karakteristike  i promene na mozgu utiču na povećavanje rizika od javljanja ovog poremećaja. Na ovo ukazuje činjnica da su nekim ljudima pomogli medikamenti u smanjenu nekih simptoma ovog problema. Studije su pokazale da hrana, droge i seksualno ponašanje dele isti put u našem mozgu. Taj put dovodi do oblasti zadužene za više mentalne funkcije,  racionalno mišljenje i sudjenje. Mozak zavisniku od seksa govori da mu je seks potreban istim putevima kojima i gladnoj osobi poručuje da joj je potrebna hrana. Ovakvi biohemijski modeli objašnjavaju zašto inteligentne i samosvesne osobe mogu isto tako lako krenuti stranputicom i postati zavisne od droge ili seksa kao i osobe nižih sposobnosti. Sledeći ovu teoriju moglo bi se zaključiti da seksualna zavisnost nema toliko veze sa problemima na polju intimnosti, već više sa biohemijskom ravnotežom u mozgu. Zavisnici teže seksualnim aktivnostima u potrazi za zadovoljstvom i izbegavajući neprijatna osećanja i spoljne stresove kao što su posao i međuljudski odnosi. Ovo je slično načinu na koji alkoholičar koristi alkohol.  Još jedna sličnost je i to što u oba slučaja nagrada koju osoba oseti u trenutku ubrzo bude zamenjena osećajem krivice, kajanjem i obećanjima da će se nešto promeniti.

Ipak, zavisnost od seksa ne može se u potpunosti razumeti niti se osobama sa ovim problemom ne može adekvatno pomoći ukoliko se zadržimo isključivo na biohemijskim objašnjenjima. Da su emotivni razlozi i problemi sa intimnošću takođe  jedan od bitnih faktora u nastanku ovog problema govori i činjenica da su ove osobe uglavnom potekle iz disfunkcionalnih porodica u kojima nisu mogle da nauče kako da prihvate i daju ljubav te zbog toga i koriste seks kao zamenu za ta osećanja. Analizarjući detinjstvo ovih osoba neretko se dolazi podatka da su i same bile zlostavljane. Čak osamdeset i dva procenta zavisnika od seksa bilo je zlostavljano u detinjstvu.

Česti opisi koji se od ovih osoba dobijaju jeste da su svoje roditelje doživljavali kao rigidne, distancirane i nedovoljno brižne. U porodicama u kojima su odrastali je takođe veća učestalost zloupotrebe alkohola i droga nego u ostalim porodicama. U jednoj studiji je navedeno da je čak osamdeset procenata zavisnika od seksa dolazi iz porodica u kojima još neko ima neki problem zavisnosti.

Ovaj podatak o povećanoj učestalosti drugih vrsta zavinosti u porodicama zavisnika od seksa je očekivan jer različite vrste zavisnosti u osnovi imaju iste mehanizme. Ono što osobi nedostaje osoba teži da zameni kockom, hranom, drogom, seksom ili alkoholom. Iako oni nikada ne mogu da pruže pravu zamenu za onu autentičnu potrebu koja leži u osnovi, oni osobi pružaju barem trenutno rasterećenje od bola koji zbog nezadovoljenja autentične potrebe ona nosi u sebi. Međutim, za ovo rasterećenje je vremenom potrebno sve više kako bi se postiglo. Tako, kao što je alkoholičaru potrebno sve više alkohola da bi postigao isti efekat, i zavisniku od seksa prag rasterećenja postaje sve viši te su kompulsivne radnje i misli o seksu sve učestalije.

Zbog ovih sličnosti između različitih vsta zavisnosti nije redak slučaj da zavisnici od seksa imaju pored toga još neku zavisnost. U jednoj grupi od 75 lečenih zavisnika od seksa čak 29 je bilo lečeno i od zavisnosti od hemijskih supstanci, 28 ih je bilo zavisno od posla, 24 je imalo poremećaj ishrane, desetoro je sebe opisivalo kao kompulsivne potrošače, a četvoro je bilo zavisno od kockanja. Samo trinaestoro od njih 75 nije imalo još neku zavisnost. Ovaj podatak je veoma važan kako za razumevanje, tako i za otklanjanje ovog problema jer mnogi zavisnici od seksa za koje se veruje da su izlečeni samo su zapravo zamenili ovu zavisnost nekom drugom.

Šta ukazuje na mogućnost postojanja zavisnosti od seksa?

Simptomi ove vrste zavisnosti su:

 • Preokupiranost seksom ili konstantna izražena potreba za njim.
 • Želja da se umanji seksualna aktivnost i učetasli neuspešni pokašaji ograničenja sopstvenih seksualnih aktivnosti
 • Razmišljanje o seksu koje je toliko učestalo da počinje da otežava uspešno obavljanje svakodnevnih aktivnosti
 • Provođenje dužih vremenskih perioda u aktivnostima koje su povezane sa sekasom, na primer u potrazi sa seksualnim partnerom ili u obilažnju pornografskih sajtova na internetu
 • Zapostavljanje poslovnih ili porodičnih obaveza radi upražnjavanja seksa ili maštanja o seksu
 • Nastavljanje sa ekscesivnim upražnjavanjem seksa uprkos svim negativnim posledicama kao što su zdravstveni ili međuljudski problemi
 • Porast potrebnih seksualnih aktivnosti kako bi se postigao isti doživljaj kao nekada
 • Biti u vezi sa zavisnikom od seksa

Ukoliko je neko zavistan od seksa to ne mora da znači da konstantno menja partnere i ne vezuje se. Ove osobe mogu biti i u dužoj vezi ili braku. Posledice koje zavisnost ima po odnos dvoje ljudi u vezi su naravno izuzetno negativne, ali ipak i jedna i druga strana ostaju u vezi. Postavlja se pitanje zašto bi bilo ko trpeo tako disfunkcionalan odnos sa osobom koja je zavisna od seksa. Odgovor naravno leži u tome da su i osobe koje su u vezi sa zavisnikom od seksa u najvećem broju slučajeva specifične po nečemu.

Osobe koje su u vezi sa zavisnikom od seksa takođe, kao i sami zavisnici,  često dolaze iz disfunkcionalnih porodica u kojima su usvojili neka ključna uverenja zbog kojih kroz život idu sa veoma niskim samopouzdanjem. Njihovi odnosi sa drugim ljudima su po pravilu problematični jer često imaju snažna uverenja o tome da su bezvredni i da ih niko ne može voleti samo zbog onoga što oni jesu.  Ove osobe su kao male u velikom broju slučajeva bile seksualno zlostavljane te imaju nejasnu predstavu o seksu ili izražen strah od seksa. One stupaju o odnose sa zavisnicima jer imaju jaku potrebu da se osete potrebnim i da se o nekome brinu.

Pošto su veoma nesigurni u sebe i u stalnom strahu od toga da će biti ostavljeni  oni prihvataju mnoga ponašanja koja bi većini ljudi bila neprihvatljiva. U jednoj studiji koja se bavila ispitivanjem karakteristika ovih ljudi čak šezdeset i šest procenata njih je izjavilo da je u vezi sa zavisnikom prihvatalo seksualne aktivnosti koje su doživljavali kao neprijatne. Na primer, iako nisu želeli seks na javnom mestu ili trpljenje bola oni su to prihvatali i u najvećem broju slučajeva tu svoju žrtvu smatrali dokazom ljubavi.

Dokazivanje ljubavi nije jedini razlog zbog koga ove osobe mogu prihvatati seksualne zahteve partnera. Neke od ovih osoba se jednostavno se plaše  da odbiju seks, dok ga neke čak i koriste kao sredstvo kontole ili manipulacije.

Da li ste zavisni od seksa ?

Ovo je test koji su sastavili Patrick Carnes i Sharon O Hara. Odgovaranjem na navedena pitanja i prebrojavanjem pozitivnih odgovora možete videti da li i u kom stepenu ste zavisni od seksa.

 1. Da li ste bili seksualno zlostavljani kao dete ili adolescent?
 2. Da li redovno kupujete ljubavne romane ili magazine sa eksplicitnim seksualnim sadržajem?
 3. Da li vam se dešavalo da ostanete u vezi i onda kada ona postane emotivno ili fizički štetna po vas?
 4. Da li se često dešava da ste okupirani mislima o seksu ili romantičnim sanjarenjima?
 5. Da li se mislite da je vaše seksualno ponašanje normalno?
 6. Da li se vaš partner ikada žali na vaše navike u seksu?
 7. Da li imate problema da zaustavite neko svoje seksualno ponašanje čak i onda kada ste svesni da ono nije prikladno?
 8. Da li se ikada osećate loše zbog svog seksualnog ponašanja?
 9. Da li su vaše seksulane navike ikada bile izvor problema za vas ili vašu okolinu?
 10. Da li vam se ikada desilo da zbog prevelike seksualne želje zatražite pomoć ili seksualne usluge koje vam se inače nisu dopadale?
 11. Da li ste ikada bili zabrinuti oko toga da li će možda neko saznati za vaše navike u seksu?
 12. Da li je neko bio emotivno povređen zbog vaših seksualnih navika?
 13. Da li ste ikada upražnjavali seks u zamenu za novac ili neke poklone?
 14. Da li imate periode učestalih seksulanih aktivnosti koji su praćeni periodima celibata (apstinencije od seksa) ?
 15. Da li ste ikada pokušali da prekinete sa nekom vrstom seksualne aktivnosti i u tome niste uspeli?
 16. Da li krijete neka od svojih seksualnih ponašanja od drugih ljudi iz svog okruženja?
 17. Da li vam se dešava da imate više veza u isto vreme?
 18. Da li ste se ikada osećali degradirano zbog svog seksualnog života?
 19. Da li su vam maštarenja o seksu ili romantici način da pobegnete od sopstvenih problema?
 20. Da li se osećate depresivno nakon seksualnog odnosa?
 21. Da li se redovno upuštate u seksualne aktivnosti koje bi se mogle opisati kao sadomazohističke?
 22. Da li vaše seksualne aktivnosti imaju negativne posledice i loš uticaj na odnose u vašoj porodici?
 23. Da li se osećate kao da vas kontroliše vaša seksualna želja?
 24. Da li ikada pomislite da je vaša želja za seksom jača od vas?

Ukolko imate jedan do tri pozitivna odgovora trebalo bi da počnete da pričate o svom seksualnom životu sa ljudima iz sopstvenog okruženja. Ovo nije definitivan  indikator postojanja zavisnosti, ali bi ipak trebalo popričati sa nekom bliskom osobom o navikama u seksualnom životu kako se ne bi razvio problem koji je kasnije mnogo teže rešiti.

Od tri do šest pozitivnih odgovora ukazuje na postojanje problema o kojima bi ipak trebalo razgovarati sa nekim stručnjakom, dok rezultat od preko šest pozitivnih odgovora predstavlja jasan znak postojanja problema na kome se mora odmah raditi kroz terapiju.

 

This entry was posted in Individualne teme. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook