Author Archives: Renata Senić

Aspekti ličnosti

Rane maladaptivne sheme

Shema terapija je organizovana oko prepoznavanja i ispravljanja ranih maladaptivnih shema. Rane maladaptivne sheme su samoporažavajući Rane maladaptivne shemeemocionalni i misaoni obrasci koji se formiraju veoma rano i ponavljaju se tokom ostatka života.
U osnovnom modelu shema terapije, 18 shema je raspodeljeno …

Posted in Aspekti ličnosti | Tagged , , , , | Comments closed
Aspekti ličnosti

Sržne emocionalne potrebe

Sržne emocionalne potrebe u detinjstvu predstavljaju skup dečjih potreba koje moraju biti zadovoljene da bi dete izraslo u mentalno zdravuSržne emocionalne potrebe individuu. U shema terapiji se sržne emocionalne potrebe posebno izdvajaju kao aspekti koji postaju gradivni elementi ranih maladaptivnih shema ukoliko …

Posted in Aspekti ličnosti | Comments closed
novosti, REBT

Shema terapija

Shema terapija je relativno novi terapijski pravac u okviru kognitivno bihejvioralnih terapija. Shema terapija, međutim, ne predstavlja puko nadovezivanje na dosadašnje shvatanje psihoterapije  iz ugla KBT-a, već ona značajno produbljuje osnovne koncepte KBT-a dodajući sasvim novi i dublji nivo razumevanja …

Posted in novosti, REBT | Comments closed
Poremećaji ličnosti

Zavisni poremećaj ličnosti

Zavisni poremećaj ličnosti je prepoznatljiv po opštem obrascu zavisnosti i težnji za potčinjavanjem drugima, bez kojih osoba veruje da ne može. zavisni poremećaj ličnostiDominantne karakteristike su strah od napuštanja, hroničan nedostatak samopoštovanja i večito oslanjanje na druge ljude. Ispod manifestnog potčinjavanja se …

Posted in Poremećaji ličnosti | Comments closed
Aspekti ličnosti

Kleramboov sindrom

Kleramboov sindrom (De Clérambault’s Syndrome) ili “čista erotomanija” je ređi psihopatološki sindrom koji se najčešće javlja kod žena. Kleramboov sindromKlerambo ga je opisao još 1927. godine pod imenom “psychose passionnelle”. Kleramboov sindrom predstavlja oblik paranoidne deluzije koja uključuje ideju odnosa, odnosno …

Posted in Aspekti ličnosti | Comments closed
Individualne teme

Posttraumatski stresni poremećaj

Posttraumatski stresni poremećaj je, za razliku od akutne reakcije na stres, produženi odgovor na stresni događaj,ptsp odnosno katastrofu, tolikog intenziteta da gotovo kod svakog može izazvati emocionalni distres. Ljudskim faktorom uslovljene nesreće i prirodne katastrofe spadaju među takve događaje.
Reč …

Posted in Individualne teme | Tagged , , | Comments closed
Individualne teme

Psihološka pomoć ljudima pogođenim poplavama

Iako će se nakon poplave većina ljudi oporaviti i bez profesionalne pomoći, valjalo bi dati sažet prikaz pružanja pomoći onima kojima će biti Psihološka pomoć ljudima pogođenim poplavamapotrebna.
Psihološka pomoć ljudima pogođenim poplavama se može organizovati na tri nivoa.
Prvi nivo je praktičan i …

Posted in Individualne teme | Tagged , , | Comments closed
Aspekti ličnosti

Kotarov sindrom

Kotarov sindrom (Cotard syndrome) ime je dobio po Francuskom neurologu Kotaru koji je 1882. godine pod nazivom “delire de negation” Kotarov sindrom(delirijum negacije) opisao pacijente koji su, pored žalbi na gubitak svojine i socijalnog statusa, smatrali da su izgubili i unutrašnje …

Posted in Aspekti ličnosti | Comments closed
Psihodinamska psihoterapija

Kontratransfer

Kontratransfer predstavlja skup nesvesnih doživljaja psihoanalitičara ili psihoterapeuta u odnosu na transfer klijenta. Termin je prvi definisaoKontratransfer Frojd, mada je dve godine pre Frojdovog definisanja kontratransfera Ferenci u jednom pismu Frojdu pisao da ima reakcije na svoje klijente. Tada je …

Posted in Psihodinamska psihoterapija | Comments closed
Psihodinamska psihoterapija

Transfer

Transfer je doživljavanje osećanja, fantazija, stavova, nagona i odbrana prema osobi u sadašnjosti koje nije adekvatno u odnosu na tu osobu već Transferpredstavlja ponavljanje reakcija prema značajnim osobama u ranom detinjstvu, preneto na osobe u sadašnjosti. Transfer stoga podrazumeva odnos …

Posted in Psihodinamska psihoterapija | Comments closed
 • Zakažite savetovanje

  fon

  Renata Senić

  060 544 3441

  Čika Ljubina 14, Beograd

 • Kontaktirajte nas

  office@psihoterapijsketeme.rs

 • Newsletter

 • Skype


  Za zakazivanje skajp seansi obratite se porukom na: office@psihoterapijsketeme.rs Add me to Skype - Renata Senić
  » Get Skype, call free!
 • Pravila o preuzimanju tekstova

  Ukoliko želite da preuzimate tekstove s ovog sajta, potrebno je da prethodno stupite u kontakt sa mnom putem navedenog mejla ili broja telefona.
  Ako se dogovorimo o postavljanju teksta na vaš blog, trebalo bi da sadrži sve unutrašnje linkove ka mom sajtu, naveden i linkovan izvor i moj potpis linkovan ka mojoj biografiji na ovom sajtu.

 • Facebook